Komunikat PKN Orlen – ogłoszono partnerów w transakcji przejęcia Lotosu
Szczecinianka00/Wikimedia Commons

Komunikat PKN Orlen – ogłoszono partnerów w transakcji przejęcia Lotosu

  • Dodał: Marta Kowalska
  • Data publikacji: 12.01.2022, 12:09

Jak poinformowano podczas środowej (12.01) konferencji zorganizowanej przez PKN Orlen, Saudi Aramco ma być nabywcą części udziałów rafinerii Lotosu, a węgierski koncern MOL ma przejąć 417 stacji detalicznych. Z kolei polskie przedsiębiorstwo Unimot zakupi bazy paliw.

 

Daniel Obajtek wskazał Saudi Aramco Oil Company jako strategicznego partnera dla PKN Orlen. Zgodnie z podpisaną umową saudyjski koncern nabędzie 30% spółki Lotos Asfalt. W umowie przedwstępnej cena za udziały w tej spółce została ustalona na ok. 1,15 mld zł w ramach elementu stałego, a element zmienny będzie zależny od wysokości długu oraz kapitału obrotowego spółki Lotos Asfalt w dniu poprzedzającym popisanie docelowej umowy. Grupa Lotos sprzeda również Aramco 100% udziałów w Lotos SPV 1 tj. w podmiocie, do którego wydzielona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa prowadząca działalność w zakresie hurtowej sprzedaży paliw. Elementem stałym tej transakcji jest kwota 1 mld zł.

 

Oprócz tego poinformowano o podpisaniu umowy długoterminowej z Saudi Aramco na dostawy ropy naftowej do spółek Grupy Orlen w ilości od 200 do 337 tys. baryłek dziennie. Jest to tym samym, szacunkowo, około 45% dziennego zapotrzebowania konsumpcyjnego w Polsce. Dotychczas dostawy ropy w 90% pochodziły z rynku rosyjskiego.

 

Umowa z MOL Hungarian Oil zakłada sprzedaż 417 stacji paliw sieci detalicznej Lotosu znajdujących się na terenie Polski. Cena określona w umowie przedwstępnej składa się z elementu stałego w kwocie około 610 mln dolarów oraz elementu zmiennego, który ma zależeć od wysokości długu oraz kapitału obrotowego podmiotu Lotos Paliwa.

 

Co więcej, przedstawiciele PKN Orlen zawarli warunkową umowę sprzedaży z władzami koncernu MOL, w ramach której ma dojść do nabycia 144 stacji paliw zlokalizowanych na Węgrzech oraz 41 stacji paliw zlokalizowanych na Słowacji, za łączną cenę w wysokości około 229 mln euro. Do finalizacji transakcji ma dojść w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, natomiast faktyczny odbiór sprzedawanych aktywów dojdzie do skutku w ciągu 18 miesięcy od dnia zamknięcia całej sprawy.

 

 

Polska spółka Unimot ma nabyć z kolei 100% akcji spółki Lotos Terminale.

 

Całość procesu odsprzedaży części aktywów, przejmowanego przez PKN Orlen, koncernu Lotos była wymogiem Komisji Europejskiej. W lipcu 2020 roku KE wydała warunkową zgodę dla połączenia dwóch spółek, określając konkretne warunki do spełnienia. Już od niedzieli (09.01) donoszono o potencjalnych partnerach transakcji zbycia aktywów Lotosu, wskazując węgierski MOL oraz Saudi Aramco. Jednakże rzecznik PKN Orlen, Joanna Zakrzewska, komentowała owe informacje jako spekulacje medialne.

 

 
Źródło: bankier.pl