TK ogłosił wyrok - wyższość konstytucji nad prawem unijnym
Adrian Grycuk/Wikipedia

TK ogłosił wyrok - wyższość konstytucji nad prawem unijnym

  • Dodał: Damian Olszewski
  • Data publikacji: 07.10.2021, 20:06

W czwartek (7.10) Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z polską ustawą zasadniczą wszystkich zapisów unijnego traktatu kwestionowanych przez premiera. W praktyce oznacza to wyższość prawa krajowego nad unijnym. 

 

Wniosek Mateusza Morawieckiego, w sprawie nadrzędności prawa polskiego nad prawem UE, był rozpatrywany przez TK już kilkukrotnie. Wniosek premiera trafił do Trybunału w marcu, po ogłoszeniu wyroku TSUE, odnoszącego się do sposobu powoływania sędziów zasiadających w obecnej Krajowej Radzie Sądownictwa.

 

Wniosek premiera został poparty przez przedstawicieli: prezydenta, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prokuratury i Sejmu. Przeciwne stanowisko zgłosili przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

W środę TSUE odpowiedział na pytanie Sądu Najwyższego o status sędziów SN powołanych z udziałem nowej, przez część prawników uznawanej za nielegalną, KRS. Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości UE wyrok sędziego powołanego z rażącym naruszeniem prawa nie jest wiążący i można go uznać za niebyły.

 

Wraz z czwartkowym wyrokiem TK, Polska nie musi się stosować do orzeczeń TSUE, podważających legalność nowej KRS czy nakazujących likwidację Izby Dyscyplinarnej. 

 

- Organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji, przekazanych przez Rzeczpospolitą Polską w traktatach. Polska nie może funkcjonować, jako państwo suwerenne i demokratyczne - uzasadniała prezes Trybunału Julia Przyłębska. Wyrok zapadł niemal jednogłośnie. Przeciw byli Piotr Pszczółkowski i Jarosław Wyrembak.

 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodne z konstytucją są: 

 

  • przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy UE działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę;
  • przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm; 
  • przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa ws. powołania sędziów. 
Źródło: Polsat News, wyroku TK z 7 października 2021 r. (sygn. K 3/21)