[AKTUALIZACJA] NIK rekomenduje zawieszenie obowiązku zdawania matury z matematyki
Staszewski, Wikicommons

[AKTUALIZACJA] NIK rekomenduje zawieszenie obowiązku zdawania matury z matematyki

  • Dodał: Mikołaj Wolanin
  • Data publikacji: 19.02.2019, 13:27

Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym dziś raporcie zarekomendowała Ministerstwu Edukacji Narodowej zawieszenie obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki do czasu poprawienia skuteczności nauczania tego przedmiotu.

 

"Nauczanie matematyki w szkołach pozostawia wiele do życzenia. Świadczą o tym osiągane przez uczniów niskie wyniki ". Tymi wyrażeniami NIK rozpoczął artykuł omawiający jego kontrolę edukacji matematycznej. Dalej stwierdził, że w latach 2015–2017 co szósty maturzysta nie zdał egzaminu właśnie z matematyki, a 42% uczniów szkół ponadgimnazjalnych kontrolowanych przez Izbę miała na świadectwie ukończenia klasy ocenę dopuszczającą (2) z matematyki.

 

Najwyższa Izba Kontroli zauważyła, iż przyczyną tego zjawiska jest wadliwy proces nauczania polegający na niedzieleniu klas na grupy pod względem umiejętności, a także niedostosowywaniu zadań oraz tempa pracy do możliwości osób uczęszczających do szkoły. Izba porównała także średnie wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych. W latach 2015–2017 z języka polskiego uczniowie uzyskiwali średnio 60% punktów. Z angielskiego 73%, a z matematyki 55%.

 

Dlatego też Najwyższa Izba Kontroli we wnioskach zaproponowała Ministerstwu Edukacji Narodowej rozważenie możliwości zawieszenia egzaminu maturalnego z matematyki jako obowiązkowego do czasu poprawy skuteczności nauczania tego przedmiotu w szkołach.

 

Aktualizacja: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć przekazał w rozmowie z reporterem RMF FM, że propozycja Izby zostanie przez resort odrzucona. Minister przekonuje, iż zawieszenie obowiązku zdawania egzaminu z matematyki może zniechęcić zarówno uczniów, jak i pedagogów. „To już jakby tworzy pewien taki klimat dość niekorzystny, jeżeli chodzi o same przygotowania do tego egzaminu” – mówił RMF FM minister Maciej Kopeć. MEN w ciągu dwóch tygodni oficjalnie odniesie się do raportu Najwyższej Izby Kontroli.

 

Źródło: RMF24.pl
Mikołaj Wolanin – Poinformowani.pl

Mikołaj Wolanin

Urodzony w 2002 roku. Marszałek XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Składane przez niego wnioski, petycje i projekty aktów prawnych oraz wygłaszane wypowiedzi opisywane są na stronie https://mwolanin.pl. Interesuje się polityką i historią oraz kulturą dwudziestolecia międzywojennego. Były redaktor naczelny gazety „Rycerstwo” oraz portalu "Młodzi w Polityce". Założyciel, a także redaktor prowadzący czasopisma „Kongresy”. Członek Zarządu Krajowego i koordynator woj. wielkopolskiego Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej.