W Gdańsku udaremniono gigantyczny przemyt papierosów

  • Data publikacji: 24.05.2018, 10:45

Do terminala kontenerowego w Gdańsku przypłynęły w krótkim odstępie czasu dwa ładunki, w których wykryte zostały nielegalne papierosy.

Oba ładunki przypłynęły do gdańskiego portu z Chin. Każdy z kontenerów był transportowany na innym statku, a swoje podróże rozpoczynały z różnych portów na dalekim wschodzie. Centralne Biuro Śledcze Policji w Gdańsku w kooperacji z Pomorskim Urzędem Celno-Skarbowym w Gdyni, bezbłędnie rozpoznało potencjalnie podejrzane ładunki i udaremniło przemyt, mogący narazić Skarb Państwa na straty w kwocie prawie 20 mln zł.

15 maja jako pierwszy został sprawdzony kontener z zawartością zadeklarowaną jako transport papieru do drukarek. Jednak oprócz legalnej zawartości na pokładzie znajdowało się także 615 kartonów bez oznaczeń, zawierających 8,2 mln sztuk papierosów bez akcyzy. Dwa dni później podejrzenie funkcjonariuszy wzbudził ładunek oficjalnie zadeklarowany jako pościel. Także w tym przypadku podejrzenia okazały się trafne, bowiem wewnątrz kontenera nie znajdowało się już nic oficjalnie zadeklarowanego, a wnętrze było wypełnione przez 10 mln sztuk papierosów.

 

 


W obu przypadkach nieprawidłowości ładunków zostały wstępnie potwierdzone za pomocą nowoczesnego sprzętu skanującego, będącego na wyposażeniu Krajowej Administracji Skarbowej. Dodatkowo każdy z kontenerów przed otwarciem został sprawdzony przez psa, służącego do wykrywania wyrobów tytoniowych.

Łączna wartość zatrzymanych transportów jest szacowana na ponad 12 mln złotych. Towar w całości został zabezpieczony w magazynie depozytowym Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.