PE przegłosował powiązanie funduszy UE z oceną praworządności
wikimedia.org

PE przegłosował powiązanie funduszy UE z oceną praworządności

  • Dodał: Eryk Żynel
  • Data publikacji: 19.01.2019, 11:07

Parlament Europejski wyraził poparcie dla projektu zakładającego powiązanie europejskich funduszy z oceną praworządności. 

 

PE postanowił, że sama ocena praworządności i nadzór nad wykonywaniem zaleceń będzie leżało w kompetencji Komisji Europejskiej. Wprowadzenie ewentualnych sankcji dyscyplinujących będzie uzależnione od zgody państw członkowskich, aczkolwiek nie ma potrzeby zachowania wymogu jednomyślności w Radzie UE. Parlament wyraził zgodę na to, żeby w przypadku negatywnej oceny praworządności, były obcinane fundusze unijne. 

 

Za rozwiązaniem głosowało 397 europosłów, przeciw było 158, a od głosu wstrzymało się 69.

 

Decyzja PE nie jest ostateczna, ponieważ wymaga jeszcze opinii Rady Unii Europejskiej. 

 

To nie jest kwestia sankcji. To kwestia ochrony europejskich pieniędzy. Jest to kwestia właściwego i odpowiedzialnego wykorzystania środków oraz wykonania budżetu na poziomie europejskim skutecznie, wydajnie i przejrzyście - argumentował projekt komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich UE Günther Oettinger. 

 

Oceny tego pomysłu są bardzo różne. Zwolennicy uważają, iż jest to doskonały pomysł, który będzie chronił zasady demokratycznego państwa prawnego, jednak przeciwnicy obawiają się, że w rzeczywistości to narzędzie będzie wykorzystywane do dyscyplinowania krajów mniejszych przez kraje większe.

Eryk Żynel

Student Uniwersytetu Białostockiego. Dobry film, literatura oraz sport zawsze w cenie.