Szczyt klimatyczny w Katowicach zakończony
https://www.vvox.it/wp-content/uploads/2017/05/UNFCCCsb46_bonn_room-1030x587.jpg

Szczyt klimatyczny w Katowicach zakończony

  • Data publikacji: 16.12.2018, 20:56

Na koniec trwającego dwa tygodnie szczytu klimatycznego w Katowicach reprezentanci prawie 200 krajów przyjęli szereg przepisów mających pomóc w osiągnięciu celów wyznaczonych w Paryżu w 2015 roku.

 

Porozumienie zostało podpisane w ostatni dzień szczytu klimatycznego COP 24 w Katowicach. Rozmowy między reprezentantami niemal 200 państw trwały od 3 grudnia i, choć miały zakończyć się w piątek, zostały przedłużone o jeden dzień z powodu trudności w osiągnięciu konsensusu. Celem szczytu było ustalenie zasad, według których poszczególne państwa będą podejmować działania zmierzające do osiągnięcia celów postawionych podczas szczytu w Paryżu.

 

Efektem niełatwych negocjacji jest tzw. pakiet katowicki. Dokument m.in. określa szczegółowe zasady dostarczania informacji dotyczących narodowych deklaracji redukcji emisji gazów cieplarnianych (Nationally Determined Contributions), czy udzielania wsparcia finansowego w zakresie działań na rzecz klimatu krajom rozwijającym się. Dzięki nowopowstałym regułom rządy poszczególnych państw będą mogły ustalić własne strategie walki z globalnym ociepleniem tak, aby osiągnąć cele wyznaczone trzy lata temu w Paryżu.

 

- Wszyscy pracowali niestrudzenie. Wszyscy pokazali swoje oddanie sprawie. Wszyscy mogą opuścić Katowice z poczuciem dumy, wiedząc, że ich wysiłki nie poszły na marne – powiedział Michał Kurtyka, prezydent COP 24.

 

- To wspaniałe osiągnięcie! […] Przepisy, nad którymi delegacje pracowały dniami i nocami, są zbalansowane i jasno odzwierciedlają, jak obowiązki są rozdzielone pomiędzy państwami. Został też uwzględniony fakt, że poszczególne kraje mają różne możliwości oraz ekonomiczne i społeczne realia – powiedziała Patricia Espinosa, sekretarz Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.