Frontex uzyska nowe uprawnienia
https://www.youtube.com/watch?v=6qb68skfx_0

Frontex uzyska nowe uprawnienia

  • Dodał: Ilona Ślepowrońska
  • Data publikacji: 07.12.2018, 12:00

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna ( Frontex) uzyskać ma nowe kompetencje mające na celu wsparcie państw członkowskich w odsyłaniu osób, które nielegalnie przebywają na terenie Unii Europejskiej.

 

Niezależna agencja Unii Europejskiej - Frontex, utworzona na podstawie rozporządzenia Rady UE 26 października 2004 roku uzyska nowe uprawnienia polegające na dostarczaniu wsparcia na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy, zgodnie z porozumieniem z rządem kraju, którego podjęte działania będą dotyczyć. 

 

Wsparcie obejmować będzie obszary od działań przygotowawczych do tych, które związane są z samym powrotem,a także aktywnością po przyjeździe osób na teren Unii Europejskiej. Frontex będzie miał możliwość podejmowania wspólnych działań z państwami trzecimi, niesąsiadującymi z UE w celu oddelegowania tam swoich jednostek. Po zawarciu odpowiedniej umowy z państwem możliwe również będzie wysyłanie zespołów odpowiedzialnych za zarządzanie granicami i powrotami osób w państwach pozaunijnych.

 

Próby rozszerzenia uprawnień Frontexu trwały kilka lat, ponieważ państwa członkowskie nie potrafiły dojść do porozumienia w tej kwestii. Polska argumentowała swój sprzeciw odnosząc się do stacjonowania funkcjonariuszy agencji strzegących wjazdu do kraju, których obecność narusza zasadę suwerenności. Kompromis w tej sprawie wypracowali w czwartek unijni ministrowie ds. wewnętrznych.

 

Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi przez Komisję Europejską całkowity koszt modernizacji Frontexu w latach 2019 - 2027 wyniesie około 12,6 mld euro.

 

Ilona Ślepowrońska – Poinformowani.pl

Ilona Ślepowrońska

Studentka Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prawa. Zaciekawiona Azją Wschodnią i kwestiami rozwoju oraz zwalczania terroryzmu.