Powrót kontroli na granicach Polski z krajami sąsiadującymi

Powrót kontroli na granicach Polski z krajami sąsiadującymi

  • Dodał: Ilona Ślepowrońska
  • Data publikacji: 16.11.2018, 13:25

Od 22 listopada do 16 grudnia zostanie tymczasowo wprowadzona kontrola na granicach Polski z Niemcami, Litwą, Słowacją, Czechami. Przyczyną wprowadzenia kontroli jest organizowana w Polsce Konferencja Klimatyczna COP24.

 

Przywrócenie kontroli ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz zapewnienie niezakłóconego przebiegu Konferencji Klimatycznej COP24, która odbędzie się w Katowicach. 

 

Kontrole przeprowadzane będą przez jednostki Straży Granicznej, wykorzystujące mobilne terminale oraz specjalistyczne pojazdy z dostępem do m.in. baz danych - tzw. schengenbusy. 

 

W czasie obowiązywania kontroli, osoby przekraczające granicę Polski muszą posiadać przy sobie dokumenty takie jak dowód osobisty bądź paszport w celu potwierdzenia swej tożsamości i obywatelstwa. 

 

Kontrole będą miały charakter wyłącznie doraźny, oznacza to, iż nie będą przeprowadzane w stałych miejscach i o stałych porach. Na autostradach realizowane będą przez typowanie pojazdów i kierowanie ich do punktów kontrolnych Miejsc Obsługi Podróżnych.

Ilona Ślepowrońska

Studentka Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prawa. Zaciekawiona Azją Wschodnią i kwestiami rozwoju oraz zwalczania terroryzmu.