Spadek eksportu Polski w pierwszym kwartale 2024
mevlutyy/Pixabay

Spadek eksportu Polski w pierwszym kwartale 2024

  • Dodał: Poinformowani .pl
  • Data publikacji: 20.05.2024, 08:27

W pierwszym kwartale 2024 roku polski eksport zmalał o prawie 5 procent. Według danych GUS, eksport towarów liczony w euro wyniósł 86,8 miliarda euro, co oznacza spadek o 4,9 procent w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku. Import również zanotował spadek, wynoszący 5,4 procent, osiągając 83,3 miliarda euro.

Eksport do Unii Europejskiej i krajów rozwijających się

Największy spadek odnotowano w eksporcie do krajów Unii Europejskiej, gdzie sprzedaż wyniosła 64,1 miliarda euro, co oznacza spadek o 7,8 procent rok do roku. Podobny trend zaobserwowano na rynkach strefy euro, gdzie eksport zmalał do 50,8 miliarda euro. W przeciwieństwie do tego, eksport do krajów rozwijających się wzrósł o 4,1 procent, osiągając 7,4 miliarda euro, a do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wzrósł o 5,6 procent, wynosząc 4,5 miliarda euro.

Handel z Niemcami i Ukrainą

Eksport do Niemiec, najważniejszego partnera handlowego Polski, zmalał o niemal 10 procent, osiągając 23,6 miliarda euro. Udział Niemiec w całkowitej wartości polskiego eksportu zmniejszył się z 28,7 procent do 27,2 procent. Warto jednak zauważyć, że Polska utrzymuje dodatnie saldo wymiany handlowej z Niemcami, które wyniosło 6,7 miliarda euro, choć jest to mniej niż 8,6 miliarda euro rok wcześniej.

 

W przypadku Czech, trzeciego co do wielkości rynku eksportowego Polski, wartość sprzedaży zmalała o prawie 11 procent, wynosząc 5,3 miliarda euro. Z kolei eksport do Wielkiej Brytanii wzrósł o 7,3 procent, osiągając 4,7 miliarda euro. Największy wzrost odnotowano w eksporcie do Ukrainy, który wzrósł o 14,8 procent, osiągając 2,9 miliarda euro. Ukraina stała się siódmym największym rynkiem eksportowym Polski, z udziałem wynoszącym 3,4 procent.

Spadek inwestycji zagranicznych

Warto zauważyć również dwukrotny spadek napływu inwestycji zagranicznych do Polski. Eldorado ostatnich dwóch lat dobiegło końca wraz z końcem wzrostu rentowności przedsiębiorstw.

 

W 2023 roku wartość polskiego eksportu wyniosła 351 miliardów euro, co stanowiło tylko nieznaczny wzrost o 1,4 procent w porównaniu z rokiem 2022. Na rynkach unijnych eksport nawet minimalnie zmalał o 0,1 procent.