Xi Jinping spotkał się z Władimirem Putinem
Барвенковский / Wikimedia Commons

Xi Jinping spotkał się z Władimirem Putinem

  • Dodał: Daniel Kucharz
  • Data publikacji: 21.03.2023, 11:32

Xi Jinping spotkał się z Władimirem Putinem. Prezydenci obu krajów rozmawiali m.in. o stosunkach chińsko - rosyjskich oraz o wojnie toczącej się na terenach Ukrainy.

 

Po rozpoczęciu spotkania z Władimirem Putinem Xi Jinping zaznaczył, że niezmiernie cieszy się z faktu odbycia kolejnej wizyty do Federacji Rosyjskiej, a następnie dodał, że Rosja była pierwszym krajem, który odwiedził po swojej pierwszej elekcji mającej miejsce 10 lat temu. Chiński prezydent podkreślił, że on oraz Putin pozostają w bliskiej relacji i wyraził wdzięczność za natychmiastowe wysłanie wiadomości z gratulacjami z okazji reelekcji na stanowisko sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) oraz wyboru na kolejną kadencję prezydencką. 

 

W swojej przemowie przywódca Chińczyków mówił o istotności partnerstwa strategicznego Chin oraz Rosji, które są połączone przez historyczne zażyłości, a także podkreślił istotę rozwijania oraz odmładzania swoich narodów, wspierania światowej wielobiegunowości, a także pracy na rzecz zwiększenia demokracji we wzajemnych stosunkach międzynarodowych. Jinping stwierdził, że oba kraje powinny nadal pogłębiać współpracę na wielu płaszczyznach, zarówno gospodarczych, jak i w organizacjach typu ONZ, co z kolei miałoby utwierdzić rolę Rosjan oraz Chińczyków jako bastion światowego pokoju i równowagi. W podobnym tonie wypowiadał się Władimir Putin, który komplementował swojego odpowiednika z Chin i również nawiązywał do istotności relacji na linii Chiny-Rosja. 

 

Podczas spotkania polityków został poruszony temat wojny w Ukrainie, której kwestia, jak to stwierdził Xi Jinping, jest niezwykle istotna dla całego świata. Chiński prezydent zaznaczał, że większość państw optuje za pokojowym rozwiązaniem konfliktu i jak najszybszym jego zakończeniem, a co za tym idzie, za prędkim przystąpieniem obu stron działań do rozmów kończących walki. Przywódca Chin mówił, że Chińczycy stanowczo odrzucają mentalność zimnowojenną oraz jednostronne sankcje, a jednocześnie opowiadają się za konstruktywnym dialogiem pomiędzy politykami zwaśnionych nacji. 

 

Władimir Putin po raz kolejny wyraził wdzięczność za obiektywne, bezstronne i zrównoważone stanowisko dot. działań wojennych w Ukrainie oraz za opowiadaniem się za uczciwością i sprawiedliwością w najważniejszych kwestiach międzynarodowych. Prezydent Federacji Rosyjskiej zaznaczył, że Rosjanie szczegółowo przeanalizowali stanowisko Chin i są skorzy do rozmów na rzecz pokoju. 

 

Finalnie obaj prezydenci wyrazili gotowość do przeprowadzenia formalnych rozmów i opracowania nowego planu partnerstwa na linii Chiny-Rosja. 

Źródło: Xinhua
Daniel Kucharz – Poinformowani.pl

Daniel Kucharz

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, pasjonat sportu oraz literatury faktu.