Nowelizacja kodeksu wykroczeń
Cal Injury Lawyer/Flickr

Nowelizacja kodeksu wykroczeń

  • Data publikacji: 18.10.2018, 17:59

Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu wykroczeń. Zmiany w tej i kilku innych ustawach zostały stworzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 

 

Nowelizacja zmienia kwotę, która warunkuje czy popełniona kradzież jest przestępstwem lub wykroczeniem. Dotychczas kwota wynosiła 525 złotych, w nowelizacji została ona zmniejszona o 25 zł. Zmiany przewidują także utworzenie elektronicznego rejestru sprawców wykroczeń przeciwko mieniu, osób podejrzanych o popełnienie takich wykroczeń, obwinionych i ukaranych. Powstała baza danych ma być wykorzystywana przez policję, prokuraturę i sądy, aby uniemożliwić złodziejom unikania kary poprzez serie niewielkich kradzieży, które osobno byłyby traktowane jak wykroczenia. 

 

Nowelizacja wydłuża także czas na opłacenie mandatu z 7 do 14 dni. Zwiększone zostały również kary za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt. Grzywna ma wynosić teraz 1000 złotych, w niektórych przypadkach niedopilnowanie zwierzęcia może grozić pozbawieniem wolności. 

 

Przepisy dotyczące rejestru wykroczeń zaczną działać po 12 miesiącach od dnia ogłoszenia. Za 6 miesięcy zaczną obowiązywać przepisy dotyczące mandatów. Reszta zmian wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.