Byli działacze spółki Wisła Kraków S.A. z zarzutami
Piotr Drabik [CC BY 2.0]/wikimedia commons

Byli działacze spółki Wisła Kraków S.A. z zarzutami

  • Dodał: Karol Truszkowski
  • Data publikacji: 03.01.2023, 12:22

Prokuratura Regionalna w Poznaniu 30 grudnia 2022 r. skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia wobec 7 osób, którym zarzucono działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, na szkodę spółki Wisła Kraków S.A. oraz działanie na szkodę jej wierzycieli, a także pomimo niewypłacalności spółki, nie zgłoszenie wniosku o jej upadłość.

 

Przestępstwa zarzucone oskarżonym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności. Wśród 7 osób, które zasiądą na ławie oskarżonych, jest Marzena S.-Cz., Damian D., Manuel J.B., Daniel G., Tadeusz Cz. oraz Robert Sz. - pełniący w spółce Wisła Kraków S.A., w poszczególnych okresach czasu, objętych postępowaniem, różne funkcje zarządcze oraz Anna M.-Z., firmująca swoim nazwiskiem działalność podmiotu, który miał realizować fikcyjne usługi na rzecz spółki.

 

Jak podaje prowadząca, to postępowanie Prokuratura Regionalna w Poznaniu w toku śledztwa ustalono, że sprawcy działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz pełniąc we władzach spółki Wisła Kraków S.A. funkcje zarządcze i będąc uprawnionymi do zajmowania się jej sprawami majątkowymi, nadużyli swoich uprawnień oraz nie dopełnili obowiązków, wyrządzając w majątku Wisły Kraków S.A. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie przewyższającej 9 mln zł, a nadto narazili spółkę na powstanie takiej szkody w kwocie ponad 860 tys. zł.

 

Pieniądze dla Sharksów

 

W ramach sprawowanych funkcji oraz występując w imieniu spółki Wisła Kraków S.A. oskarżeni doprowadzili do zawarcia szeregu umów, które w rzeczywistości nie zostały na rzecz spółki zrealizowane, a nadto posługując się poświadczającymi nieprawdę fakturami vat, wystawionymi za rzekome wykonanie usług określonych tymi umowami, doprowadzili do wypłaty z majątku spółki środków pieniężnych na wskazywane przez siebie rachunki bankowe.

 

Środki te następnie sprawcy dzielili między siebie, a nadto przeznaczali je na finansowanie działalności członków zorganizowanej grupy przestępczej, objętej odrębnym postępowaniem, w tym na zakup środków odurzających i substancji psychotropowych.

 

Areszty i poręczenia

 

W toku śledztwa wobec wszystkich oskarżonych stosowane były środki zapobiegawcze, w tym wobec 4 w postaci dozorów policji oraz zakazów opuszczania kraju, a wobec 3 osób w postaci tymczasowego aresztowania, które następnie uległy zmianie na środki o charakterze wolnościowym.

 

W październiku 2021 roku Marzena S.-Cz. po dwóch latach spędzonych w areszcie wyszła na wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości 400 tys. zł. Identyczną kwotę wpłacił Damian D., a Robert Sz. złożył wymagane od niego 30 tys. zł. Cała trójka ma od tamtej pory dozory policyjne i zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

 

Łączna kwota poręczeń majątkowych w dniu skierowania aktu oskarżenia wyniosła ponad 600 tys. zł, a nadto u sprawców zabezpieczono mienie o wartości ponad 1 mln zł.

 

Zatrzymanie podejrzanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego policji nastąpiło we wrześniu 2019 roku. Marzena S.-Cz. usłyszała zarzut uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej. Miała wyrządzić szkody finansowe w Wiśle na prawie 7,3 mln zł oraz narazić piłkarską spółkę na niebezpieczeństwo utraty ponad 2,5 mln zł w związku z zawarciem niekorzystnych umów o realizacje usług na rzecz klubu, m.in. z firmą Annę M.-Z.

Źródło: Gazeta Krakowska
Karol Truszkowski – Poinformowani.pl

Karol Truszkowski

Miłośnik geografii, historii XX wieku, ciężkiej muzyki i japońskiej popkultury. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.