Polska zgłosiła chęć wysłania żołnierzy na Wzgórza Golan
Sgt. Justin Howe

Polska zgłosiła chęć wysłania żołnierzy na Wzgórza Golan

  • Data publikacji: 24.09.2018, 20:00

Polska zgłosiła akces do tzw. systemu generacji sił Organizacji Narodów Zjednoczonych na potrzeby misji UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force), której celem jest stabilizowanie sytuacji na granicy izraelsko-syryjskiej.

 

Jeśli Organizacja Narodów Zjednoczonych pozytywnie rozpatrzy nasze zgłoszenie, polski kontyngent może zostać wysłany na Bliski Wschód w marcu 2019 roku. Certyfikacja jednostki miałaby odbyć się w lutym przyszłego roku. Kontyngent zapewne będzie się składać z ok. 150 żołnierzy oraz KTO Rosomak i samobieżnych moździerzy Rak. 

 

Pierwsze rozmowy na temat udziału naszego kraju w misjach ONZ były prowadzone od 2016 roku. W sierpniu tego roku Polska zgłosiła zainteresowanie misją UNDOF w Sekretariacie ONZ, a nota i zgłoszenie do systemu generacji sił zostało złożone przez nas  we wrześniu tego roku. 

 

Byłby to drugi udział polskiego kontyngentu w misji UNDOF. Poprzednio Polacy stacjonowali na Wzgórzach Golan od roku 1974 do 2009. Na przestrzeni lat liczebność kontyngentu ulegała zmianie, od ok. 90 do ok. 360 żołnierzy. Obecnie na pograniczu izraelsko - syryjskim pod egidą ONZ stacjonuje 924 żołnierzy pochodzących z Nepalu, Fidżi, Indii, Irlandii i Ghany.