Posłowie odrzucili projekt ustawy covidowej "lex konfident"

  • Data publikacji: 01.02.2022, 20:45

We wtorek (1.02) Sejm odrzucił projekt ustawy covidowej zwany lex konfident. Zakładał m.in. cotygodniowe testowanie pracowników pod kątem zakażenia SARS-CoV-2 oraz zaostrzał grzywny za złamanie przepisów dotyczących pandemii.  

 

Podczas wtorkowej debaty w Sejmie przeciw projektowi opowiedziały się wszystkie kluby i koła poselskie. Za przyjęciem wniosku o odrzucenie głosowało 253 posłów, przeciw było 152, wstrzymało się 37. 

 

Wcześniej projekt ustawy został odrzucony w pierwszym czytaniu także przez sejmową Komisję Zdrowia.  

 

Projekt zakładał, że pracodawcy mogliby zażądać negatywnego wyniku testu diagnostycznego na SARS-CoV-2. Przepisy obowiązywałyby bez względu na to czy pracownik przeszedł COVID-19 i czy jest zaszczepiony. Docelowo pracownik miałby możliwość wykonać test nieodpłatnie raz w tygodniu. Regulacja wprowadziłaby możliwość ubiegania się o odszkodowanie za zakażenie, jeśli byłoby uzasadnione podejrzenie, że mogło do tego dojść w miejscu pracy. Wysokość takiego świadczenia miała wynosić równowartość pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Odszkodowanie płaciliby pracownicy, którzy nie wykonali testu. 

Źródło: PAP