Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa NIK
YouTube screenshot/Onet News

Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa NIK

  • Dodał: Karol Gąsienica
  • Data publikacji: 25.01.2022, 18:00

We wtorek (25.01) przedstawiciele Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformowali o wpłynięciu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez obecnego prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Mariana Banasia. Zawiadomienie to złożył wiceprezes NIK, Tadeusz Dziuba. 

 

Dotyczy ono przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku obsadzaniem stanowisk dyrektorskich w departamentach i delegaturach, wbrew przepisom ustawy, angażowania kontrolerów w wykonywanie obowiązków niewynikających z ustawy, nienależnej wypłaty odpraw emerytalnych, a także ujawnienia tajemnicy prawnie chronionej.

 

Według informacji uzyskanych przez dziennikarzy Polskiej Agencji Prasowej wiceprezes NIK zawiadomił prokuraturę, że jego przełożony miał powołać doradców społecznych, którzy rzekomo niezgodnie z prawem otrzymali dostęp do informacji objętych tajemnicą kontrolerską. Wśród takich doradców ma znajdować się syn prezesa NIK - Jakub Banaś. 

 

Co więcej, Tadeusz Dziuba ma zarzucać Marianowi Banasiowi, że część powołanych przez niego dyrektorów i wicedyrektorów nie ma wymaganych kompetencji do pełnienia swoich funkcji. Z zawiadomienia, według źródeł PAP, ma wynikać również, że prezes NIK może ponosić odpowiedzialność za wypłacanie nienależnych świadczeń, chodzi o kwoty nie mniejsze niż kilkanaście tysięcy złotych na osobę. 

 

We wtorek odbyło się posiedzenie sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych, której członkowie mieli ponownie zająć się wnioskiem prokuratury o wyrażenie przez Sejm zgody na pociągnięcie Mariana Banasia, któremu przysługuje immunitet, do odpowiedzialności karnej. Posiedzenie odbyło się w trybie niejawnym, jednak zostało przerwane z powodu zamieszania, a komisja dalej nie zajęła stanowiska w tej sprawie. 

 

Pod koniec lipca 2021 roku przedstawiciele Prokuratury Krajowej poinformowali, że prokurator generalny Zbigniew Ziobro wystąpił do marszałek Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu prezesowi NIK. Pierwsze posiedzenie komisji zostało jednak przerwane i - jak wtedy przekazano - miało być kontynuowane, kiedy prokuratura przekaże komisji akta sprawy. 

 

Źródło: PAP
Karol Gąsienica – Poinformowani.pl

Karol Gąsienica

Student logistyki i administrowania w mediach na Uniwersytecie Warszawskim. Założyciel facebookowej strony "z polityką na Ty". Szczególnie interesuję się polityką oraz stosunkami międzynarodowymi i właśnie w tym obszarze tematycznym skupiają się publikowane przeze mnie informacje.