Bułgaria: planowane wprowadzenie euro od 2024 roku
moerschy/pixabay.com

Bułgaria: planowane wprowadzenie euro od 2024 roku

  • Dodał: Marta Kowalska
  • Data publikacji: 22.01.2022, 14:57

Jak potwierdził w piątek (21.01) bułgarski minister finansów Kirił Ananiew, rząd planuje wejście do strefy euro 1 stycznia 2024 roku. Jego zdaniem termin jest możliwy do dotrzymania, a przygotowania trwają.

 

Potwierdziliśmy nasz cel, jakim jest przyjęcie przez Bułgarię euro 1 stycznia 2024 roku. Technicznie wszystko postępuje dobrze, wykonujemy całą konieczną pracę, sądzę więc, że nie będzie problemów – zadeklarował Ananiew w wywiadzie dla agencji Reutera.

 

Plan wprowadzenia waluty euro został początkowo przedstawiony w lipcu 2021 roku. Rok wcześniej Bułgaria została objęta mechanizmem ERM II, który jest tzw. poczekalnią do strefy euro. ERM II stanowi swoiste ramy dla polityki kursowej, współpracy pomiędzy Eurosystemem a państwami Unii Europejskiej, które przygotowują się do przyjęcia euro. Tym samym nie może dochodzić do nadmiernych wahań pomiędzy euro a walutą państwa objętego narzędziem, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym, ministrami finansów państw strefy euro oraz ministrem finansów państwa aspirującego do przyjęcia euro. Uczestnictwo w ERM II ma być dotrzymane co najmniej do lipca 2022 roku. Potrzebne mają być również zgody Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego oraz państw strefy euro.

 

Oprócz tego Bułgaria powinna spełnić również kryteria konwergencji przedstawione w traktacie z Maastricht w zakresie członkostwa w strefie euro, m.in. wymogi dotyczące niskiej inflacji czy stabilności długoterminowych stóp procentowych.

 

Przyjęcie euro zaplanowano w tym przypadku bez okresu przejściowego, tj. data przyjęcia nowej waluty będzie tożsama z datą wprowadzenia euro jako oficjalnego środka płatniczego. W pierwszym miesiącu obowiązywania nowych przepisów ma być możliwe wykorzystywanie zarówno euro, jak i dotychczasowej waluty – lwa bułgarskiego.

 

Źródło: bankier.pl