Sejm przyjął ustawę o ochronie odbiorców gazu oraz Tarczę Antyinflacyjną 2.0  
Piotr VaGla Waglowski/Wikimedia Commons

Sejm przyjął ustawę o ochronie odbiorców gazu oraz Tarczę Antyinflacyjną 2.0  

  • Dodał: Katarzyna Maciejowska
  • Data publikacji: 13.01.2022, 19:40

Na czwartkowym (13.01) posiedzeniu Sejmu uchwalono ustawę zakładającą m.in. zamrożenie w 2022 r. stawek taryf na gaz oraz przyjęto nowelę ustawy o VAT.  

 

Za ustawą gazową głosowało 441 posłów, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Jeżeli chodzi o ustawę VAT, 438 posłów głosowało za jej przyjęciem.  

 

Ustawa gazowa wyklucza możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu w 2022 r. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia-31 grudnia 2022 r. 

 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych zakłada, że z zatwierdzanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf na gaz - obok gospodarstw domowych, które korzystają z nich obecnie - korzystać będą mogli także inni odbiorcy. Mają to być: podmioty zapewniające świadczenie opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, podmioty systemu oświaty, uczelnie i instytucje prowadzące działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą, podmioty prowadzące żłobki i przedszkola, kościoły i inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz archiwalną, a także ochotnicze straże pożarne. Z ochrony taryfowej będą mogły skorzystać także inne niż uczelnie instytucje, które tworzą system szkolnictwa wyższego i nauki oraz realizują zadania polegające na działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie automatycznie również zostaną objęte taryfami. 

 

Zgodnie z nowo uchwaloną ustawą dotyczącą podatków od towarów i usług, do zera ma spaść VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5%. Są to takie produkty jak: mięsa, ryby oraz przetwory z nich wytwarzane, warzywa, owoce, zboża, produkty mleczarskie, wyroby piekarnicze, niektóre napoje i mleka roślinne.  Z 23% do 8% ma spaść stawka tego podatku na paliwa silnikowe. Podatek od nawozów, środków ochrony roślin i ziemi ogrodniczej również będzie wynosił 0%. VAT na gaz ma spaść z 8% do zera, na energię cieplną z 8% do 5%, a jeżeli chodzi o energię elektryczną utrzymana zostanie obniżona stawka podatku w wysokości 5%. 

 

Ustawa przewiduje, że obniżone stawki mają obowiązywać od 1 lutego do 21 lipca 2022 r. 

 

Łączny spadek dochodów budżetu państwa oszacowano na ok. 11,6 mld zł. 

 

 

Źródło: PAP
Katarzyna Maciejowska – Poinformowani.pl

Katarzyna Maciejowska

Kulturoznawczyni i medioznawca z wykształcenia, ilustratorka z zamiłowania. Nie lubię radykalizmu i braku obiektywizmu. Wielbicielka psów, roślin, muzyki elektronicznej i pierogów ruskich.