Sejm przyjął regulację "Lex Czarnek"
Government of Poland/Wikimedia Commons

Sejm przyjął regulację "Lex Czarnek"

  • Dodał: Alex Lechowicz
  • Data publikacji: 13.01.2022, 19:05

Sejm przegłosował nowelizację prawa oświatowego, która zakłada zwiększenie uprawnień kuratorów oświaty, reguluje system nauczania zdalnego i opisuje zmiany w zasadach funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach. Za uchwaleniem ustawy głosowało 227 posłów, 214 było przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek Koalicji Obywatelskiej, KP-PSL i Lewicy o odrzucenie nowelizacji nie został przyjęty przez posłów.

 

Nowelizacja ustawy skutecznie wzmacnia pozycję kuratorów oświaty, którzy otrzymają uprawnienia, m.in. do odwoływania dyrektorów szkół, jeśli wspomniani nie zrealizują zaleceń wydanych przez kuratora oświaty. W ich kompetencje wejdzie również wydawanie opinii, które będą wiążące dla dyrektorów szkół i gron pedagogicznych, co w praktyce może prowadzić do blokowania inicjatyw ze strony nauczycieli. Co istotne, nowela wprowadza też możliwość prowadzenia nauki zdalnej z innych powodów niż COVID-19, o ile zawieszenie zajęć stacjonarnych trwa dłużej niż dwa dni.

 

Dodatkowo, dyrektorzy szkół będą zobowiązani uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji. Kurator ma 30 dni na wydanie opinii, a negatywna wiązać się będzie z brakiem zgody na organizację zajęć.

 

Wszystkie poprawki zgłoszone przez posłów opozycji w czasie drugiego czytania projektu oraz wszystkie wnioski mniejszości zostały odrzucone. Teraz nowelizacją zajmie się Senat, który ma 30 dni na jej zaakceptowanie, wdrożenie ewentualnych poprawek bądź zawetowanie całego projektu.

Źródło: Sejm RP

 

Alex Lechowicz – Poinformowani.pl

Alex Lechowicz

Samorządowiec na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, student, aktywista i działacz społeczny. Pasjonat amerykańskiej administracji i kultury Stanów Zjednoczonych.