Powstanie Centralny Azyl dla zwierząt
Pixel-mixer/Pixabay

Powstanie Centralny Azyl dla zwierząt

  • Dodał: Karolina Koźlak
  • Data publikacji: 27.11.2021, 10:00

W piątek (26.11) przedstawiciele Rządowego Centrum Legislacji opublikowali projekt ustawy przygotowany przez przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zgodnie z którym w 2024 roku powstanie Centralny Azyl dla zwierząt. 

 

Projekt powstał z potrzeby uregulowania kwestii dotyczących czasowego przetrzymywania zwierząt i zapewnienia należytej opieki osobnikom: należącym do inwazyjnych gatunków obcych, gatunków podlegających ochronie, niebezpiecznych dla życia i zdrowia, a także zwierzętom, które zostały zatrzymane w trakcie prowadzonych postępowań celnych, karnych, wykroczeniowych lub administracyjnych. Należy zaznaczyć, że obecnie obowiązujące procedury stosowane wobec wymienionych grup zwierząt stają się niewydolne oraz zagrażają ich dobrostanowi. Nie ma w Polsce ośrodków, które mogłyby łatwo dostosowywać się do napływu nowych podopiecznych bez uszczerbku dla bezpieczeństwa powszechnego lub wspomnianego już dobrostanu zwierząt. Pojawiają się również niejednokrotnie problemy z transportem takich zwierząt do odpowiednich miejsc. Ponadto w naszym kraju działają dwa ośrodki dla skonfiskowanych zwierząt. Jeden z nich to azyl dla gadów przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie, a drugi to przygraniczny ośrodek kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen przy Ogrodzie Zoologicznym imienia Stefana Millera w Zamościu. Jednak liczba zwierząt ulokowana w tych jednostkach jest już zbyt duża, a ogrody te nie są przystosowane do przyjmowania wszystkich zwierząt, w tym drapieżników, naczelnych i kopytnych.

 

Zatem celem projektu ustawy jest stworzenie podstaw prawnych dla organizacji ośrodka przeznaczonego do przetrzymywania wyżej wymienionych grup zwierząt. Azyl ma powstać na terenie nadleśnictwa Chojnów w pobliżu Warszawy, w miejscowości Warszawianka, na gruntach Skarbu Państwa. Obecnie prowadzone są uzgodnienia między przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska a Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych dotyczące możliwości i formy przekazania tego terenu na potrzeby Centralnego Azylu dla zwierząt. Zgodnie z planem azyl ma powstać w centralnej części 95-hektarowego terenu wewnątrz trzykondygnacyjnego budynku o łącznej powierzchni 5 tys. metrów kwadratowych. Budynek po przeprowadzeniu generalnego remontu i adaptacji będzie mógł być w całości przeznaczony do przetrzymywania zwierząt. Ponadto na terenie znajdują się wolnostojące garaże oraz piętrowy budynek, który będzie można zaadaptować na potrzeby obsługi ośrodka. Na terenie będą znajdować się również pomieszczenia dla zwierząt chorych lub nowo przybyłych. 

 

Przedstawiciele placówki będą współpracować z organami ścigania, organami celnymi, przedstawicielami zagranicznych i krajowych ogrodów zoologicznych oraz ośrodków rehabilitacji. Współpraca ta będzie polegać między innymi na ustalaniu wysokości kosztów utrzymania przekazanych zwierząt i aspektów szkoleniowych dotyczących rozpoznawania oraz potrzeb biologicznych poszczególnych gatunków, a także możliwości ich transportu. 

 

Zgodnie z projektem wprowadzane rozwiązania gwarantują utrzymanie zwierząt w dobrej kondycji i spełnienie wymogów proceduralnych dedykowanych poszczególnym gatunkom zwierząt. 

 

Należy wspomnieć, że problem z nielegalnym przetrzymywaniem i transportowaniem zwierząt stopniowo rośnie. W latach 2015-2018, zgodnie z danymi przekazanymi przez przedstawicieli Służby Celno-Skarbowej, dominującą grupą zatrzymywanych zwierząt były bezkręgowce. W tych latach przechwycono: ponad 10 tys. sztuk pijawek lekarskich, 4 pająki, 70 koralowców, a także 60 żółwi stepowych, 3 węże, 3 jaszczurki i 24 papugi. Natomiast w 2019 roku wśród zatrzymanych zwierząt było: 9 tygrysów i 160 gadów. Z kolei w 2020 roku doszło do przechwycenia 150 kilogramów żywych okazów węgorza europejskiego we wczesnej fazie rozwoju. 

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji
Karolina Koźlak – Poinformowani.pl

Karolina Koźlak

Studentka zootechniki, copywriter, pasjonatka kryminalistyki i tanatologii.