Chiny: szczyt ONZ ws. bioróżnorodności
Riefza Vebriansyah/Wikimedia Commons

Chiny: szczyt ONZ ws. bioróżnorodności

  • Dodał: Zuzanna Ptaszyńska
  • Data publikacji: 12.10.2021, 01:41

Szczyt ONZ w sprawie ochrony bioróżnorodności rozpoczął się w poniedziałek (11.10) w formie hybrydowej - w Chinach oraz w Internecie. Przedstawiciele państw spotykają się w celu wypracowania rozwiązań w walce z zanieczyszczeniem środowiska i zapobieganiu masowemu wymieraniu gatunków.

 

Część internetowa ma przygotować grunt pod kwietniowe spotkanie przedstawicieli państw-stron Konwencji o różnorodności biologicznej z 1992 roku. Celem jest opracowanie szczegółów nowego dokumentu, który wyznaczy zadania w zakresie ochrony ekosystemów do 2030 roku. Konwencja o różnorodności biologicznej została ratyfikowana przez 195 państwa oraz Unię Europejską. Nie ratyfikowały jej Stany Zjednoczone.

 

Jak podają raporty ONZ, ok. milion gatunków zwierząt i roślin jest zagrożonych wyginięciem w związku z ingerencją człowieka w środowisko naturalne i siedliska, nadmierną eksploatacją, poziomem zanieczyszczeń, rozprzestrzenianiem się gatunków inwazyjnych i zmianą klimatu.

 

Wiele państw postuluje wdrożenie planu 30 na 30, który miałby polegać na zapewnieniu 30 procentom lądów i oceanów statusu chronionych do 2030 roku. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiadają się m.in. Brazylia i RPA. Istotnym przedmiotem debaty jest także powstrzymanie produkowania odpadów z tworzyw sztucznych.

 

Tegoroczne spotkanie COP15, które odbywa się w mieście Kunming, zostało pierwotnie zaplanowane na 2020 rok i zostało przełożone z powodu pandemii COVID-19. Oczekuje się, że w tym tygodniu przedstawiciele Chin wydadzą oświadczenie, które nada ton ich strategii w międzynarodowej ochronie środowiska. Chiny aspirują do pozycji lidera w tym zakresie odkąd z wielu inicjatyw (m.in. porozumienia paryskiego) wycofał się były prezydent USA Donald Trump.

 

Dyskusje na temat bioróżnorodności poprzedzają ważniejszy szczyt ONZ, COP26, który ma się rozpocząć w listopadzie w Glasgow.

 

Źródło: unep.org

Zuzanna Ptaszyńska

Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego (nauki o polityce i administracji - stosunki międzynarodowe) zamiłowana w historii popkultury i wszystkim, co brytyjskie.