WHO opublikowała nowe wytyczne odnośnie standardów jakości powietrza
Maciej Margas/505716689/kontakt@maciejmargas.com

WHO opublikowała nowe wytyczne odnośnie standardów jakości powietrza

  • Dodał: Marek Pawlas
  • Data publikacji: 23.09.2021, 19:08

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała dziś nowe wytyczne dotyczące światowych standardów jakości powietrza. Jest to pierwsza aktualizacja od 15 lat obejmująca rekomendacje ws. maksymalnych stężeń głównych substancji zanieczyszczających powietrze.. Niektóre z nich są nawet czterokrotnie niższe w odniesieniu do poprzednich wytycznych. Podczas aktualizacji wzięto pod uwagę dużo wyższą szkodliwość tych substancji niż ówcześnie sądzono, co znalazło poparcie w rosnącej liczbie badań naukowych.

 

Wczoraj (22.09), o godzinie 21:21 przywitaliśmy astronomiczną jesień, a to oznacza, że niedługo zacznie się sezon grzewczy. Jak co roku towarzyszyć mu będzie wszystkim dobrze znany smog, którego następstwem jest ok. 50 tys. przedwczesnych zgonów odnotowywanych w Polsce każdego roku. Problem zanieczyszczonego powietrza ma jednak wymiar globalny. Szacuje się, że w 2019 roku 90% światowej populacji mieszkało na obszarach, na których przekraczane były normy dotyczące jakości powietrza podane przez WHO. Każdego roku na świecie przedwcześnie umiera z tego powodu ponad 7 milionów ludzi. 

 

 

Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia, korzystając z ogromnej wiedzy naukowej dotyczącej skutków zdrowotnych zanieczyszczeń powietrza zgromadzonej w ostatnich 10-15 latach, przedstawili nowe wytyczne obejmujące maksymalne stężenia substancji, które są źródłem tych zanieczyszczeń, w szczególności pyłów zawieszonych, tlenków azotu, tlenków siarki, ozonu i tlenku węgla. W odniesieniu do poprzednich rekomendacji, datowanych na 2005 rok, w szczególności obniżono zalecane średnie roczne stężenie pyłu zawieszonego PM2.5, który uchodzi za najbardziej szkodliwy dla zdrowia (do 5 µg/m³, aktualne normy unijne wskazują na 25 µg/m³). Przedmiotem intensywnej analizy był również dwutlenek azotu, którego źródłem jest transport drogowy, w związku z czym coraz częściej omawiana jest konieczność wprowadzenia zakazu ruchu w centrach miast. Obecnie zaleca się obniżenie jego wartości granicznej do 10 µg/m³ w średniej rocznej (poprzednio: 40 µg/m³) 

 

 

W Polsce główny problem stanowi eliminacja spalania węgla oraz jego pochodnych w domowych piecach i kotłach, a także redukcja emisji z sektów: transportu, energetyki i przemysłu. Na chwilę obecną jesteśmy jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów UE jawiąc się jako "czarna" wyspa na Starym Kontynencie. Według prof. Michała Krzyżanowskiego korzyści dla zdrowia populacji będą proporcjonalne do stopnia i szybkości poprawy jakości powietrza. Wyrażą się one w dziesiątkach tysięcy unikniętych przypadków chorób oddechowych i chorób krążenia, lepszym rozwojem dzieci i dłuższym życiem w zdrowiu całej populacji.

 

Źródło: HEAL Polska
Marek Pawlas – Poinformowani.pl

Marek Pawlas

Z wykształcenia mgr inż. budownictwa, z zamiłowania technologiczny geek i gamer. Obywatel świata, miłośnik kotów.