Już nie tylko mężczyzna i kobieta. "Trzecia płeć" wprowadzona w Niemczech

  • Data publikacji: 16.08.2018, 09:35

Niemiecki rząd przyjął w środę projekt ustawy wprowadzający "trzecią płeć". W dokumentach urzędowych będzie się ją określać jako "divers" (inna, odmienna). 

 

W 2017 Trybunał Konstytucyjny Niemiec uznał obowiązujące dotąd przepisy w kwestii określania płci za dyskryminujące oraz łamiące prawo do ochrony własnej osobowości, dając czas na wprowadzenie zmian do końca 2018 roku. Trybunał zasugerował przy tym stworzenie możliwości wyboru trzeciej płci bądź całkowite usunięcie określania płci z ksiąg cywilnych. Podstawą takiego orzeczenia była sprawa związana z osobą, która ma tylko jeden chromosom X i domagała się ustanowienia swojej płci na "odmienną". Zgodnie z uwarunkowaniami biologicznym, mężczyźni posiadają chromosom X i Y, a kobiety dwa chromosomy X. 

 

Minister sprawiedliwości Katarina Barley powiedziała, iż ta zmiana zwiększy poczucie godności ludzi niepoczuwających przynależności do którejkolwiek z płci.