Znaleziono niewybuchy w Bałtyku
Anna Matuszkiewicz

Znaleziono niewybuchy w Bałtyku

  • Data publikacji: 12.08.2018, 19:20

Turyści kąpiący się w morzu natrafili na niewypały z okresu II wojny światowej. O znaleziskach poinformowali policję, która zwróciła się o pomoc w celu dokładnego ustalenia ich lokalizacji i identyfikacji do marynarki wojennej. 

 

10 sierpnia marynarka przystąpiła do rozpoznania i przeszukania okolic plaży w Podczelu. Marynarze opracowali również charakterystykę dna i wydobyli zbiornik ciśnieniowy nieznanego pochodzenia. Pogarszające się warunki pogodowe spowodowały przerwanie dalszych poszukiwań. 

 

Dzień później odnaleziono właściwy cel poszukiwań, którym okazały się trzy bomby lotnicze, które mogą zawierać około 250 kg ładunków wybuchowych każda. Termin wydobycia i późniejszego przetransportowania niewypałów na poligon w celu ich neutralizacji ustalono na poniedziałek, 13 sierpnia. W działaniach weźmie udział około 20 osób, będą to marynarze z 8. Batalionu Saperów oraz nurkowie-minerzy z 12. i 13 Dywizjonu. Trałowców.