Powszechny Spis Rolny 2020: mniejsza liczba gospodarstw rolnych
jarmoluk/Pixabay

Powszechny Spis Rolny 2020: mniejsza liczba gospodarstw rolnych

  • Dodał: Karolina Koźlak
  • Data publikacji: 12.08.2021, 08:00

W środę (11.08) prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Dominik Rozkrut, przedstawił wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Według raportu w ciągu ostatnich 10 lat w Polsce zniknęło 192 tys. gospodarstw rolnych. 

 

Powszechny Spis Rolny 2020 zakończył się 30 listopada 2020 roku. Spisano 98% wszystkich gospodarstw rolnych. Około 20% gospodarstw spisało się za pośrednictwem internetu. Pytania w spisie dotyczyły między innymi: gruntów, zasiewów, zwierząt gospodarskich, nawożenia, ochrony roślin, budynków gospodarskich, ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej, struktury dochodów gospodarstwa, a także chowu i hodowli ryb.

 

Wyniki pokazują, iż w polskim rolnictwie następuje koncentracja, specjalizacja oraz regionalizacja produkcji. W 2020 roku na terenie Polski było 1,317 mln gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 12,4 ha, wynosi o 1,1 ha więcej niż w 2010 roku. Wzrósł udział gospodarstw największych obszarowo, czyli o powierzchni większej niż 15 ha, a także najmniejszych, czyli o powierzchni mniejszej niż 1 ha. 

 

Systematycznie zmniejsza się powierzchnia użytków rolnych, które są zalesiane lub adaptowane na rozwój innych działalności gospodarczych niezwiązanych z rolnictwem. Areał użytków rolnych w gospodarstwach w 2020 roku wynosił 14,6 mln ha, co stanowi o 178 tys. ha mniej niż w 2010 roku. 

 

Zwiększyła się powierzchnia roślin przemysłowych o 10%, w tym buraków cukrowych o ponad 19% i rzepaku oraz rzepiku o prawie 4%. Aż o 91% wzrosła powierzchnia upraw roślin strączkowych. Zmalała natomiast powierzchnia uprawy ziemniaków. W Polsce w porównaniu z 2010 rokiem jest o 40% mniej plantacji tych roślin. 

 

Odnotowano także znaczący wzrost populacji drobiu. W porównaniu z 2010 rokiem, populacja wzrosła o 29%. Pogłowie bydła wzrosło o prawie 10%, jednak liczba krów spadła o 6,4%, co świadczy o stopniowej redukcji stad mlecznych na rzecz rozwoju produkcji bydła mięsnego. Pogłowie trzody chlewnej spadło o 26,8%, co wynika z niskiej opłacalności tuczu. Spadek liczby świń związany jest także z afrykańskim pomorem świń. 

 

Działalność rolnicza stanowiła główne źródło dochodów w 30,4% gospodarstw, co wyniosło o 3,4% mniej niż w 2010 roku. 

Źródła: GUS, Farmer
Karolina Koźlak – Poinformowani.pl

Karolina Koźlak

Studentka zootechniki, copywriter, pasjonatka kryminalistyki i tanatologii.