Sąd Najwyższy Kostaryki przeciwko zakazowi małżeństw jednopłciowych
Pxhere

Sąd Najwyższy Kostaryki przeciwko zakazowi małżeństw jednopłciowych

  • Data publikacji: 10.08.2018, 08:56

Sąd Najwyższy Kostaryki orzekł, że zakaz zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci jest niezgodny z konstytucją i dyskryminujący.

 

Orzeczenie sądu oznacza, że ustawodawcy mają 18 miesięcy na zmianę obowiązującego prawa. 

 

Prezydent Kostaryki z zadowoleniem przyjął to orzeczenie, stwierdzając, że chce zagwarantować, iż — nikt nie będzie narażony na dyskryminację ze względu na orientację seksualną.

 

Sędzia Sądu Najwyższego, Fernando Castillo poinformował, że zakaz automatycznie utraci moc prawną po 18 miesiącach, nawet jeśli prawodawca nie podejmie żadnych działań.

 

W izbie ustawodawczej zasiada 57 osób, z czego 14 jest ewangelikami. 

 

Orzeczenie jest zgodne z wyrokiem wydanym w styczniu przez Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka, zgodnie z którym małżeństwo osób tej samej płci powinno być uznawane przez wszystkich członków wspólnoty.

 

Enrique Sanchez — członek Obywatelskiej Partii Akcji, otwarcie deklarujący się homoseksualistą — uważa, że parlament nie wypracuje między sobą zgody w kwestii zmiany prawa.