SN: zakaz zgromadzeń w pandemii był niezgodny z prawem
David Berkowitz/Flickr

SN: zakaz zgromadzeń w pandemii był niezgodny z prawem

  • Dodał: Beata Pożarycka-Pamuła
  • Data publikacji: 06.07.2021, 10:12

Zakaz zgromadzeń wprowadzony przez rząd podczas pandemii w 2020 r. został ogłoszony bez należytej podstawy prawnej (w drodze rozporządzenia, zamiast ustawy), z naruszeniem przepisów Konsytucji - ocenił Sąd Najwyższy.

 

SN w Izbie Karnej uwzględnił kasację wniesioną przez RPO w sprawie dwóch obywateli, którzy w październiku 2020 r. brali udział w manifestacji pod biurem poselskim. SN orzekł, że podstawą zakazu zgromadzeń publicznych nie mogła być ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, do której rząd odwoływał się w kolejnych rozporządzeniach, ponieważ nie daje ona podstaw do ograniczeń takich wolności. Ustawa ta pozwala jedynie na zakazanie widowisk i innych zgromadzeń ludności. Nie dotyczy jednak chronionych konstytucyjnie zgromadzeń spontanicznych.

 

Prawidłowo sformułowana podstawa prawna, odnosząca się do ustawy Prawo o zgromadzeniach, pojawiła się w Dzienniku Ustaw dopiero w połowie czerwca bieżącego roku. Zgodnie z nowymi przepisami od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. organizowanie lub udział w zgromadzeniach jest możliwy z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 a odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może wynosić mniej niż 100 m. Uczestnicy zgromadzenia są zobowiązani ponadto do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.

Źródło: rpo.gov.pl
Beata Pożarycka-Pamuła – Poinformowani.pl

Beata Pożarycka-Pamuła

Prawniczka, dziennikarka i aktywistka. W swojej pracy społecznej skupiona przede wszystkim na prawnej ochronie przed przemocą. Kontakt: beatapozarycka@gmail.com