Większa ochrona dla kupujących mieszkania - ustawa o DFG podpisana przez prezydenta
William Murphy/Flickr

Większa ochrona dla kupujących mieszkania - ustawa o DFG podpisana przez prezydenta

  • Dodał: Beata Pożarycka-Pamuła
  • Data publikacji: 10.06.2021, 10:00

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ma zabezpieczać pieniądze wpłacone na budowane mieszkania. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu - dotychczasowe przepisy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie były w praktyce dostatecznie wykorzystywane. Nowa ustawa ma w większym stopniu chronić interesy kupujących.

 

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny zabezpieczy osoby kupujące nowe mieszkania w przypadku upadku dewelopera, nierozpoczęcia przez niego budowy, nieuzasadnionej odmowy przeniesienia własności czy upadłości banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy. Fundusz zasilać będą składki płacone przez wszystkich deweloperów. W przypadku, gdy deweloper nie będzie w stanie oddać całej kwoty za dom czy mieszkanie, którego z powodów wymienionych w ustawie nie odebrałeś, środki te wypłaci fundusz. W tym celu będziesz musiał złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o wysokości środków zwróconych przez dewelopera. Zwrot dostaniesz w terminie 30 dni.

 

Zmian jest więcej

 

Po wejściu zmian w życie deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie. Dotychczas następowało to na wyraźne żądanie kupującego. Jeśli deweloper dokona w nim jakichś zmian bez wcześniejszego poinformowania, będziesz mógł domagać się zwrotu opłaty rezerwacyjnej. Jeśli deweloper nie usunie wad zgłoszonych do protokołu odbioru i przez to nie przystąpisz do podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości, opłata rezerwacyjna zostanie ci zwrócona w podwójnej wysokości.

 

Nowe przepisy mają wejść w życie po 12 miesiącach od daty ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.

Źródło: gov.pl