Zmiany w ustawie o broni i amunicji. Obowiązek okresowego przęglądu wydanych pozwoleń
Clint Satterwhite/ Flickr

Zmiany w ustawie o broni i amunicji. Obowiązek okresowego przęglądu wydanych pozwoleń

  • Dodał: Beata Pożarycka-Pamuła
  • Data publikacji: 07.06.2021, 12:15

Jak podaje MSWiA, w drugim kwartale 2021 r. planowane jest przyjęcie przez Radę Ministrów projektu zakładającego zmiany w ustawie o broni i amunicji.

 

Obowiązkowy będzie okresowy przegląd wydanych pozwoleń na broń w celu stwierdzenia dalszego spełniania określonych warunków przez ich posiadaczy. Rozszerzony zostanie obowiązek przedstawienia właściwym organom raz na pięć lat orzeczeń lekarskich i psychologicznych, na wszystkich posiadaczy pozwolenia na broń. Do tej pory obowiązek ten nie dotyczył posiadaczy broni do celów sportowych.

 

Konieczność prowadzenia prac nad projektem wynika z konieczności implementacji przepisów unijnych. Dlatego też ustawa przewiduje podzielenie broni na kategorie znane z prawa wspólnotowego. Do kategorii A zaliczymy broń szczególnie niebezpieczną, jak np. samoczynną broń palną, do kategorii B: krótką strzelecką broń palną powtarzalną czy jednostrzałową centralnego zapłonu oraz wiele innych, a do kategorii C - wszystkie wyżej nieklasyfikowane, np. broń pozbawioną cech użytkowych zgodnie z ustawą.

Źródło: kprm.gov.pl