Kary dożywotniego pozbawienia wolności dla nieletnich sprawców - planowane zmiany w prawie
Dustin Moore/Flickr

Kary dożywotniego pozbawienia wolności dla nieletnich sprawców - planowane zmiany w prawie

  • Dodał: Beata Pożarycka-Pamuła
  • Data publikacji: 07.06.2021, 11:43

Wiceminister Michał Woś zapowiedział, że ostatnie drastyczne przypadki zbrodni potwierdzają potrzebę zaostrzenia kar i wprowadzenia bezwzględnego dożywocia, nawet względem sprawców nieletnich. Obszerna reforma prawa przewiduje zmianę ponad 400 artykułów.

 

- Obecna ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, pochodząca z 1982 r., jest archaiczna. Nie obejmuje wielu czynów karalnych. Chcemy zmienić przepisy, aby skutecznie izolować sprawców najcięższych przestępstw - tłumaczył Michał Woś.

Nieletni sprawcy najpoważniejszych przestępstw (takich jak: zabójstwo, przestępstwo zgwałcenia, pedofilia) będą obligatoryjnie trafiali do zakładów poprawczych. Planuje się zwiększyć górną granicę wiekową przebywania w zakładzie poprawczym z 21 na 24 lata.  Dolna granica odpowiedzialności dla dzieci i młodzieży wynosić ma 10 lat.

 

Projekt przewiduje także wprowadzenie instytucji pośredniej pomiędzy młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym a zakładem poprawczym. Mają być to okręgowe ośrodki wychowawcze. Trafią do nich nieletni, którzy popełnili czyn karalny i skończyli 13 lat oraz tacy, którzy są mocno zdemoralizowani, a stosowane wobec nich środki wychowawcze okazały się nieskuteczne.

Źródło: Twitter/Ministerstwo Sprawiedliwości, gov.pl