Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej z podpisem prezydenta
Wikimedia

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej z podpisem prezydenta

  • Data publikacji: 30.07.2018, 15:36

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej. Przepisy zapewniają przystępną pomoc profesjonalnych doradców w kwestiach związanych z zadłużeniem, uzyskaniem prawa do świadczeń społecznych oraz problemów mieszkaniowych. 

 

- Cieszę się, że udaje się zakończyć pewien etap tworzenia w Polsce przyjaznego państwa - powiedział prezydent RP po podpisaniu ustawy. 

 

Ta ustawa, którą przygotowałem w ramach prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości, a także w konsultacji z organizacjami poza rządowymi i podmiotami samorządowymi, stanowi pewną refleksję nad dwoma latami funkcjonowania tych przepisów: gdzie funkcjonowały one dobrze, gdzie były luki, gdzie były problemy, gdzie były rozbieżności interpretacyjne, które np. powodowały, że w różnych powiatach różne podmioty świadczące tę nieodpłatną pomoc prawną działały w różny sposób, gdzie dostęp do tej pomocy prawnej był dla obywatela większy, a gdzie mniejszy poprzez taką, a nie inną interpretację przepisów - dodał prezydent Duda. 

 

Wcześniejsza ustawa posiadała zamknięty katalog osób, które mogą ubiegać się o darmową pomoc prawną. - Na mocy nowelizacji, nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie stać go na pomoc prawną na zasadach rynkowych, czyli na odpłatną pomoc prawną - poinformował prezydent.