Mieszkańcy Wilamowic k. Bielska-Białej chcą uznania ich języka za regionalny
Silar/Wikimedia commons

Mieszkańcy Wilamowic k. Bielska-Białej chcą uznania ich języka za regionalny

  • Dodał: Beata Pożarycka-Pamuła
  • Data publikacji: 18.05.2021, 10:24

W poniedziałek (17.05) posłowie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych rozpatrzyli informację MSWiA dotyczącą możliwości uznania języka wilamowskiego za język regionalny. Zgodnie z ustawą z 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, status takiego języka w Polsce ma tylko jeden - kaszubski.

 

Wilamowice to miasteczko między Bielsko-Białą a Oświęcimiem założone w XIII w. przez osadników z Europy Zachodniej. Osadnicy przywieźli ze sobą własny język, który według kwalifikacji UNESCO uznawany jest obecnie za jeden z bardziej zagrożonych wymarciem.

 

- Przyczyną gwałtownego spadku użytkowników języka wilamowskiego były represje władz komunistycznych, które w okresie powojennym doprowadziły do usunięcia tego języka z przestrzeni publicznej. Zakazano noszenia strojów regionalnych a za używanie języka karano nawet więzieniem - przypomniała przewodnicząca komisji Wanda Nowicka.

 

W środowisku akademickim funkcjonują odmienne opinie na temat etnolektu wilamowskiego. Niektórzy z językoznawców twierdzą, że stanowi on odrębny język, inni przypisują go do zachodnich języków germańskich.

 

- MSWiA stoi na stanowisku, iż etnolekt wilamowski jest dialektem języka niemieckiego - powiedział Zbigniew Sosnowski.

 

Oznacza to, że zdaniem ministerstwa język wilamowski nie spełnia ustawowych przesłanek do uznania go za język regionalny. Andrzej Żak z Uniwersytetu Warszawskiego, którego artykułami naukowymi posłużyło się ministerstwo, argumentując stanowisko, sprostował, że nigdy nie uznał wilamowskiego za dialekt języka niemieckiego.

 

- Określenie germańska wyspa językowa nie znaczy niemiecka wyspa językowa. Do języków germańskich zalicza się także angielski, niderlandzki, duński czy szwedzki - doprecyzował naukowiec Andrzej Żak.

 

Komisja rozpatruje podjęcie inicjatywy uznania języka wilamowskiego za regionalny na wniosek wieloletnich starań obywateli i obywatelek. Posiedzenie komisji po raz kolejny odświeżyło dyskusję podejmowaną w latach poprzednich. Głosowanie komisji sejmowej odbędzie się w terminie późniejszym.

Źródło: iTV Sejm