Senat przeciwko "referendum konstytucyjnemu"
Piotr Drabik, Flickr

Senat przeciwko "referendum konstytucyjnemu"

  • Dodał: Mikołaj Wolanin
  • Data publikacji: 25.07.2018, 18:02

Wczoraj zakończyło się posiedzenie senackiej komisji ustawodawczej, która rozpatrywała wyrażenie zgody na ogłoszenie tzw. referendum konstytucyjnego. W wyniku głosowania postanowiono o negatywnym zaopiniowaniu wniosku. Chwilę temu tożsamą decyzję podjęła cała izba.

 

12 czerwca prezydent Andrzej Duda podał do informacji publicznej propozycję 15 pytań związanych z Konstytucją, które miałyby zostać zadane Polakom podczas referendum. 20 lipca poinformowano o ostatecznym złożeniu wniosku o wyrażenie przez Senat zgody na jego rozpisanie (Sejm nie ma w tej sprawie żadnych kompetencji). Skrócono również do 10 liczbę zapytań. Miałoby ono odbyć się 10 oraz 11 listopada, czyli kilka tygodni po wyborach samorządowych (ich dokładnej daty premier jeszcze nie ogłosił). Termin ten nie podoba się jednak m.in. partii rządzącej. Marszałek senatu Stanisław Karczewski powiedział kilka dni temu: "Mówiłem od samego początku i też to podkreślamy, że termin 11 listopada nie jest najlepszym terminem. Chcielibyśmy w tym dniu bardzo świętować 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości".

 

Wczoraj o 8:15 rozpoczęło się posiedzenie komisji ustawodawczej, która miała wydać opinię w tej sprawie. Kilka minut po godzinie 11:00 zakończono dyskusję, poddając pod głosowanie wniosek o jego negatywne zaopiniowanie, który uzyskał wymaganą większość. Za było 4 senatorów, przeciw 2, a wstrzymało się 6. Oznacza to, że senacka komisja zaproponowała izbie odrzucenie wniosku.

 

Ostateczną decyzję Senat miał podjąć już wczoraj. Przedłużająca się jednak debata na temat zmian w sądownictwie, zakończona dopiero przed 2:00, spowodowała przesunięcie tegoż punktu na dziś. O godzinie 10:00 politycy rozpoczęli dyskusję, która zakończyła się tuż po 17:00. Następnie ogłoszono przerwę do 18:00, podczas której odbywały się posiedzenia klubów PiS-u oraz PO. Gdy senatorowie wrócili na salę plenarną, rozpoczęto głosowanie. Za ogłoszeniem referendum było 10 osób, przeciw 30, a wstrzymało się 52. Oznacza to, iż zdecydowano jednak, by pytania doprecyzować, a termin zmienić. Mówiono o tym zresztą podczas debaty i w medialnych wypowiedziach.

 

Przypomnijmy, w prezydenckiej propozycji pojawiły się pytania m.in. o uchwalenie nowej konstytucji, zagwarantowanie praw do świadczeń socjalnych, emerytury czy nawet pozostawienie obecnego systemu władzy wykonawczej albo wprowadzenie prezydenckiego bądź gabinetowego.

Mikołaj Wolanin – Poinformowani.pl

Mikołaj Wolanin

Urodzony w 2002 roku. Marszałek XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Składane przez niego wnioski, petycje i projekty aktów prawnych oraz wygłaszane wypowiedzi opisywane są na stronie https://mwolanin.pl. Interesuje się polityką i historią oraz kulturą dwudziestolecia międzywojennego. Były redaktor naczelny gazety „Rycerstwo” oraz portalu "Młodzi w Polityce". Założyciel, a także redaktor prowadzący czasopisma „Kongresy”. Członek Zarządu Krajowego i koordynator woj. wielkopolskiego Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej.