Przedsiębiorco, uważaj! Od kilku dni oszuści podszywają się pod KNF i PKO BP
Wikimedia

Przedsiębiorco, uważaj! Od kilku dni oszuści podszywają się pod KNF i PKO BP

  • Data publikacji: 23.07.2018, 18:36

Już kilkudziesięciu przedsiębiorców dostało list, w którym oszuści, powołując się na autorytet Komisji Nadzoru Finansowego i największego polskiego banku PKO BP, usiłują wyłudzić pieniądze. 

 

Przestępcy rozsyłają list, z którego treści można wyczytać, iż aby dalej móc wypłacać pieniądze z PKO BP Warszawa należy zapłacić za 

"certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów". Wszystko to jest kłamstwem i nie ma żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. 

 

Komisja Nadzoru Finansowego złożyła już zawiadomienie do prokuratury. 

 

Oto treść ostrzeżenia wydanego przez KNF:

 

W związku z otrzymywanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) sygnałami wskazującymi na próby wyłudzenia środków pieniężnych w związku z rzekomą koniecznością uiszczenia opłaty za "certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów" (ang. NRTCC - Non Residential Tax Clearance Certificate) w celu umożliwienia wypłaty środków z rachunku prowadzonego przez podmiot "Publiczny Kapitał Oszczędności" (w korespondencji elektronicznej także jako "PKO Bank Warszawa") oraz posługiwanie się przez nieznane osoby sfałszowanymi dokumentami opatrzonymi logotypem KNF, a także podpisem Przewodniczącego KNF - Marka Chrzanowskiego, UKNF informuje, że:

 

  • Urząd NIE jest autorem dokumentów "KNF/PIT/PLN NRTCC PAYMENT NOTIFICATION" oraz "KNF/PIT/PLN NRTCC CALCULATION TRANSCRIPT";

 

 

dokument rozsyłany przez oszustów

 

dokument rozsyłany przez oszustów

 

  • dokumenty nie zostały sygnowane przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego - Marka Chrzanowskiego;
  • do zadań Urzędu NIE należy egzekwowanie podatków, w tym opłat za "certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów";
  • podmiot Publiczny Kapitał Oszczędności (PKO Bank Warszawa) posługujący się stroną internetową www.publicnzykapital.com(nazwa domeny zawiera błąd) NIE ma siedziby na terytorium RP oraz NIE jest nadzorowany przez KNF;
  • wbrew informacjom zamieszczonym na stronie www.publicnzykapital.com, Podmiot Publiczny Kapitał Oszczędności (PKO Bank Warszawa) nie jest nadzorowany przez brytyjski organ nadzoru finansowego - Financial Conduct Authority (FCA), o czym poinformowano w osobnym komunikacie opublikowanym przez brytyjskiego nadzorcę;
  • pod adresem Warszawa, Piotra Skargi 61, gdzie zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej www.publicnzykapital.comznajduje się siedziba podmiotu "Publiczny Kapitał Oszczędności", faktycznie znajduje się siedziba oddziału PKO Banku Polskiego S.A., instytucji nadzorowanej przez KNF, która NIE ma związku z opisywanym procederem. Adres został wykorzystany przez oszustów w celu uwiarygodnienia działalności przestępczej i podszycia się pod instytucję nadzorowaną.
  • W związku z powyższym UKNF prosi o zachowanie szczególnej ostrożności oraz nie przelewanie żadnych środków, włącznie z opłatą za "certyfikat poświadczający brak zaległości podatkowych dla nierezydentów" oraz opłatą za otwarcie rachunku bankowego przez Publiczny Kapitał Oszczędności. 

 

Jednocześnie UKNF zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które otrzymały ww. dokumenty o przesłanie ich na adres knf@knf.gov.pl, a także o przekazanie wszelkich informacji mających związek ze sprawą. Prosimy o zatytułowanie wiadomości: "Publiczny Kapitał Oszczędności".