Wybrano skład oraz prezydium Komisji Śledczej ds. wyłudzeń VAT-u
Adrian Grycuk, Wikimedia

Wybrano skład oraz prezydium Komisji Śledczej ds. wyłudzeń VAT-u

  • Dodał: Mikołaj Wolanin
  • Data publikacji: 20.07.2018, 17:27

Sejm podczas dzisiejszego bloku głosowań wybrał skład osobowy powołanej na początku lipca Komisji Śledczej badającej ewentualne wyłudzenia podatku VAT. Prawo i Sprawiedliwość reprezentowane będzie przez 5 posłów. Pozostałe 4 kluby poselskie mogły rozdzielić po jednym miejscu. Około godziny 17:30 odbyło się jej pierwsze posiedzenie, podczas którego wybrano prezydium.

 

Do zasiadania w Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów, i instytucji publicznych w zakresie zapewniania dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego wybrano posłów: Marcina Horałę (PiS), Kazimierza Smolińskiego (PiS), Małgorzatę Janowską (PiS), Wojciecha Murdzka (PiS), Andrzeja Matusiewicza (PiS), Zbigniewa Konwińskiego (PO), Mirosława Pampucha (N), Marka Jakubiaka (K'15) oraz Genowefę Tokarską (PSL-UED).

 

Około godziny 17:30 posłowie zebrali się po raz pierwszy, wybierając spośród siebie przewodniczącego i dwóch jego zastępców. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami szefem organu został poseł Marcin Horała. Za jego kandydaturą głosowało 5 osób, a 2 się wstrzymały. Pomagać mu będą posłowie Kazimierz Smoliński oraz Marek Jakubiak.

 

W uzasadnieniu uchwały powołującej Komisję przeczytać można, że jeszcze w 2007 r. luka dochodów z podatku VAT wynosiła około 8,8% i od tego momentu zaczęła rosnąć, dochodząc do około 26% w roku 2015, a dopiero zmiana rządu w tymże roku przyniosła odwrócenie się trendu, dzięki czemu obecna luka dochodów utrzymuje się na poziomie około 15%, co nie wykracza poza średnią unijną. Analitycy podają, iż w przeliczeniu na złotówki, manko to było równe około 250 miliardów złotych. 

 

W czerwcu Najwyższa Izba Kontroli wydała raport, w którym stwierdza, że VAT ściągany jest coraz lepiej. Dochody z tego podatku w 2017 r. były aż o 24% (30 mld zł) wyższe niż w roku ubiegłym. Dokument jednak przypomina o sytuacji mającej miejsce wcześniej, mówiąc: "W latach 2013-2015 zjawisko wyłudzania VAT występowało na szeroką skalę. Nasiliło się wykorzystywanie fikcyjnych faktur. Groźne były także tzw. karuzele podatkowe, czyli tworzone przez oszustów struktury pozorujące przepływ towarów pomiędzy państwami Unii Europejskiej, służące wyłudzeniu podatku VAT. Administracja podatkowa i skarbowa nie była wówczas wystarczająco skuteczna w zwalczaniu oszustw związanych z VAT". Izba zwróciła również uwagę na to, że Ministerstwo Finansów "konsekwentnie wdrażało zmiany legislacyjne i organizacyjne mające przeciwdziałać wyłudzeniom podatku od towarów i usług".

 

Prace mają rozpocząć się w sierpniu lub wrześniu. W tej kadencji działa także druga komisja śledcza zajmująca się sprawą Amber Gold. Przewodniczy jej poseł Małgorzata Wassermann.

Mikołaj Wolanin – Poinformowani.pl

Mikołaj Wolanin

Urodzony w 2002 roku. Marszałek XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Składane przez niego wnioski, petycje i projekty aktów prawnych oraz wygłaszane wypowiedzi opisywane są na stronie https://mwolanin.pl. Interesuje się polityką i historią oraz kulturą dwudziestolecia międzywojennego. Były redaktor naczelny gazety „Rycerstwo” oraz portalu "Młodzi w Polityce". Założyciel, a także redaktor prowadzący czasopisma „Kongresy”. Członek Zarządu Krajowego i koordynator woj. wielkopolskiego Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej.