Ewa Jarosz obywatelskim kandydatem na Rzecznika Praw Dziecka
Adrian Grycuk, Wikimedia

Ewa Jarosz obywatelskim kandydatem na Rzecznika Praw Dziecka

  • Dodał: Mikołaj Wolanin
  • Data publikacji: 09.07.2018, 11:44

O godzinie 11:00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych przedstawili kandydaturę dr hab. Ewy Jarosz na Rzecznika Praw Dziecka.

 

Dziś, 9 lipca, na godzinę 11:00 w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przedstawiciele 36 organizacji pozarządowych, w tym UNICEF-u, i środowisk naukowych zwołali konferencję prasową, podczas której mieli zaproponować swoją kandydaturę na urząd Rzecznika Praw Dziecka, którego kadencja kończy się w ostatnich dniach sierpnia. Wtedy też parlament obsadzi na tym miejscu nową osobę.

 

Swoją propozycję na to stanowisko zgłosić mogą marszałkowie sejmu i senatu, co najmniej 35 posłów lub 15 senatorów. Nie jest możliwym wniesienie kandydatury przez osoby nieposiadające mandatu parlamentarnego. Pomimo tego dziś część środowisk akademickich oraz organizacji pozarządowych poinformowało, że ich reflektantem będzie dr hab. Ewa Jarosz, która całą swoją karierę naukową poświęciła prawom dziecka.

 

Kandydatka urodziła się w 1963 roku w Rudzie Śląskiej. W 1996 r. otrzymała na Uniwersytecie Śląskim tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, dzięki obronieniu z wyróżnieniem dysertacji pt. "Wzory reakcji reprezentantów intencjonalnych środowisk wychowawczych na zjawisko przemocy wobec dzieci". 9 lat temu uzyskała habilitację, a jej rozprawa miała tytuł "Ochrona dzieci przed krzywdzeniem: perspektywa globalna i lokalna". Od 1987 r. pracuje w tej samej placówce, gdzie ukończyła studia, na stanowisku adiunkta. Od 2009 do 2015 r. zatrudniona była na stanowisku profesora nadzwyczajnego na dwóch uczelniach w Tychach.

 

Jest autorką i współautorką ośmiu monografii. Napisała ponad 160 artykułów naukowych dotyczących głównie praw dziecka oraz ich ochrony. To wiceprezes Stowarzyszenia Pedagogów Społecznie Zaangażowanych. W 2006 r. uhonorowano ją Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w roku bieżącym otrzymała Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. Od 2011 roku jest Społecznym Doradcą Rzecznika Praw Dziecka. Podobne stanowisko piastuje m.in. Dorota Zawadzka znana z programu "Superniania".

Mikołaj Wolanin – Poinformowani.pl

Mikołaj Wolanin

Urodzony w 2002 roku. Marszałek XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Składane przez niego wnioski, petycje i projekty aktów prawnych oraz wygłaszane wypowiedzi opisywane są na stronie https://mwolanin.pl. Interesuje się polityką i historią oraz kulturą dwudziestolecia międzywojennego. Były redaktor naczelny gazety „Rycerstwo” oraz portalu "Młodzi w Polityce". Założyciel, a także redaktor prowadzący czasopisma „Kongresy”. Członek Zarządu Krajowego i koordynator woj. wielkopolskiego Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej.