Parlament Europejski za wprowadzeniem systemu ETIAS

  • Data publikacji: 08.07.2018, 19:45

Parlament Europejski przyjął prawo, które przewiduje wprowadzenie unijnego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż - ETIAS.

 

Parlamentarzyści przyjęli 5 lipca 2018 roku plany wprowadzenia systemu ETIAS, który miałby rozpocząć swoje funkcjonowanie na początku 2021 roku. Ma on obowiązywać wszystkich podróżnych, którzy chcą dostać się do strefy Schengen, a są obywatelami państw, w których obowiązują obustronne umowy bezwizowe. Ideą przyświecającą autorom tego pomysłu jest powstrzymanie napływu osób, które mogą być terrorystami, ściganymi kryminalistami lub innymi osobami mogącymi stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej.

 

Obecnie decyzja o wpuszczeniu osoby nie potrzebującej wizy zapada w miejscu pokonywania granicy państwowej, podejmuje ją strażnik graniczny, który nie posiada informacji na temat podróżujących. Przewiduje się, że w 2020 roku do Europy przybędzie około 39 milionów takich osób z ponad 60 różnych państw, co ma istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa w strefie Schengen.

 

Jeśli Rada Unii Europejskiej także zaakceptuje ten pomysł, podróżujący będą zobowiązani wypełnić elektroniczny formularz z danymi personalnymi, przeszłością kryminalną oraz deklaracją na temat obecności w strefach konfliktów. Następnie wymagane będzie uiszczenie opłaty w wysokości 7 euro (dla osób poniżej 18 i powyżej 70 roku życia zgoda będzie bezpłatna). Jeśli decyzja zostanie rozpatrzona pozytywnie, podróżujący otrzyma prawo podróżowania do strefy Schengen na 3 lata. Natomiast w przypadku negatywnej odpowiedzi z elektronicznego systemu ETIAS, formularz zostanie sprawdzony ręcznie i zajmie to do maksymalnie 4 tygodni. Podróżujący ma prawo odwołać się od decyzji.

 

Jednakże ostateczna decyzja wciąż należeć będzie do strażnika granicznego, który decyduje o tym, czy dana osoba może zostać wpuszczona na terytorium strefy Schengen. Podobne systemy z powodzeniem funkcjonują w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Australii.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.schengenvisainfo.com.