Portoryko: stan wyjątkowy w związku z przemocą na tle płciowym
Oscar Rohena from Los Angeles, CA/Wikimedia Commons

Portoryko: stan wyjątkowy w związku z przemocą na tle płciowym

  • Dodał: Marcin Janik
  • Data publikacji: 26.01.2021, 19:55

Portoryko ogłosiło w poniedziałek (25.01.2021) stan wyjątkowy w związku z dużą skalą przemocy ze względu na płeć i ustanowiło politykę publiczną, aby temu zapobiec i pomóc ofiarom.

 

Dekret gubernatora Pedro Pierluisiego wdraża politykę publiczną mającą na celu zwalczanie zła, które spowodowało zbyt wiele szkód przez zbyt długi czas, które jest oparte na ignorancji i nie odpowiada współczesnemu Puerto Rico.

 

Rozporządzenie wykonawcze 2021-13 przeciwko przemocy ze strony mężczyzn wyznacza komitet doradczy, który będzie m.in.: zalecał i wdrażał polityki publiczne, wydawał nakazy ochrony i monitorował je, a także pomagał i szkolił ofiary, które nie są samodzielne finansowo. Dokument nakazuje również stworzenie aplikacji na telefony, która umożliwia zwrócenie się do władz o pomoc w taki sposób, aby komunikat był ukryty w celu ochrony ofiary przed agresorem.

 

Statystyki wskazują, że w 2019 roku odnotowano 7021 przypadków przemocy domowej, z czego 5896 zdarzeń dotyczyło przemocy wobec kobiet. Biorąc pod uwagę populację Portoryko, która wynosi nieco ponad 3 miliony, liczby te uznać należy za wysokie. Ameryka Łacińska i Karaiby należą do najbardziej niebezpiecznych regionów dla kobiet. W ostatnich latach organizacjom, które bronią ofiary przemocy ze względu na płeć, udało się uwidocznić problem, organizując protesty i osiągając niektóre postulaty, czego przykładem jest legalizacja aborcji w Argentynie.

 

 

Źródło: DW
Marcin Janik – Poinformowani.pl

Marcin Janik

Magister stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Łódzki). Moje główne zainteresowania to polityka, historia i piłka nożna. Na portalu publikuję głównie informacje dotyczące państw Ameryki Południowej.