Ruszyło spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego pod hasłem „Wielki Reset"
U.S. Embassy Bern/Wikimedia Commons

Ruszyło spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego pod hasłem „Wielki Reset"

  • Dodał: Artur Kruszyna
  • Data publikacji: 25.01.2021, 10:04

Ruszyło kolejne spotkanie w ramach Światowego Forum Ekonomicznego (WEF). Przez kolejne dni odbędą się panele dyskusyjne, na których liderzy państw, biznesu, fundacji społecznych oraz eksperci będą dyskutować nad przyszłymi losami świata w sferze klimatu, gospodarki, technologii i zdrowia. 51. doroczne spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego odbędzie się pod hasłem Wielki Reset.

 

Strona WEF informuje, iż Wielki Reset to zobowiązanie do wspólnego i pilnego budowania podstaw naszego systemu gospodarczego i społecznego dla bardziej sprawiedliwej, zrównoważonej i odpornej przyszłości.

 

Prezesem i założycielem organizacji jest Klaus Schwab, inżynier, ekonomista i wizjoner, autor książki COVID-19: The Great Reset, opowiadającej o postpanedmicznym ładzie międzynarodowym. Znany z promowania czwartej rewolucji przemysłowej, czyli pełnej cyfryzacji i użycia sztucznej inteligencji, oraz zwolennik transhumanizmu. On też podczas niedzielnego otwarcia wygłosił przemówienie powitalne.

 

Udział w wydarzeniach wezmą szefowie państw i rządów oraz organizacji międzynarodowych, a także liderzy biznesu. Pojawią się m.in.: Xi Jinping (przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej), Angela Merkel (kanclerz Niemiec), Ursula von der Leyen (przewodnicząca Komisji Europejskiej), Christine Lagarde (prezes Europejskiego Banku Centralnego), António Guterres (Sekretarz Generalny ONZ), Tedros Adhanom Ghebreyesus (dyrektor generalny WHO), Marco Lambertini (dyrektor generalny WWF International), Laura Liswood (sekretarz generalny Rady Światowych Liderek Kobiet).

 

Jak czytamy na stronie WEF, agenda z Davos to pionierska mobilizacja światowych liderów w celu kształtowania zasad, polityki i partnerstwa potrzebnych w tym nowym, trudnym kontekście. Liderzy ze wszystkich środowisk muszą współpracować wirtualnie na rzecz bardziej integracyjnej, spójnej i zrównoważonej przyszłości tak szybko, jak to możliwe, w 2021 roku. Agenda z Davos będzie również oznaczać rozpoczęcie inicjatywy „Wielkiego Resetowania" Światowego Forum Ekonomicznego i rozpoczęcie przygotowań do specjalnego dorocznego spotkania na wiosnę. Każdy dzień skupi się na jednej z pięciu domen „Wielkiej Inicjatywy Resetowania". (...) Pandemia COVID-19 pokazała, że żadna instytucja ani osoba nie jest w stanie samodzielnie stawić czoła ekonomicznym, środowiskowym, społecznym i technologicznym wyzwaniom naszego złożonego, współzależnego świata. Pandemia przyspieszyła zmiany systemowe, które były widoczne przed jej początkiem. Linie rozszczepień, które pojawiły się w 2020 roku, teraz wydają się być krytycznymi punktami w 2021 r. Czas odbudowy zaufania i dokonywania kluczowych wyborów zbliża się szybko, ponieważ potrzeba zresetowania priorytetów i pilna potrzeba zreformowania systemów na całym świecie rośnie.

 

 

Panele mają odbywać się przez pięć dni i dotyczyć tematów, związanych z klimatem, gospodarką, zdrowiem, technologią, biznesem, polityką międzynarodową, pracą i społeczeństwem. Większość wystąpień będzie transmitowana online, na stronie WEF.

 

Harmonogram prezentuje się następująco:

 

Poniedziałek, 25 stycznia: specjalne przemówienia, panele przywódcze i sesje poświęcone projektowaniu spójnych, zrównoważonych i odpornych systemów gospodarczych.

 

Wtorek, 26 stycznia: specjalne przemówienia, panele przywódcze i sesje poświęcone stymulowaniu odpowiedzialnej transformacji oraz rozwojowi przemysłu.

 

Środa, 27 stycznia: specjalne przemówienia, panele przywódcze i sesje poświęcone poprawie zarządzania globalnymi dobrami.

 

Czwartek, 28 stycznia: specjalne przemówienia, panele przywódcze i sesje poświęcone wykorzystaniu technologii czwartej rewolucji przemysłowej.

 

Piątek, 29 stycznia: specjalne przemówienia, panele przywódcze i sesje poświęcone postępowi w globalnej i regionalnej współpracy.

 

Interesujące tematy, które będą poruszane w panelach klimatycznych, to przejście na energię odnawialną i ograniczenie dwutlenku węgla, budowa bezemisyjnych miast, zobowiązanie rządów i przedsiębiorców do wdrażania strategii dbania o środowisko, transformacja systemów żywieniowych i upraw gruntu. Odbędzie się także rozmowa z Billem Gatesem o rynkach węgla.

 

W panelach gospodarczych omówione zostaną zagadnienia, związane ze zrównoważonym rozwojem, potencjalnym przejściem na waluty cyfrowe banków centralnych oraz wzmocnieniem globalnej gospodarki i uczynieniem jej odporną na przyszłe kryzysy.

 

Równie ciekawie przedstawiają się panele technologiczne, na których można będzie usłyszeć o czwartej rewolucji przemysłowej i wykorzystaniu sztucznej inteligencji, a także zapobieganiu cyberprzestępczości.

 

Wystąpienia z obszaru społeczeństwa i pracy przybliżą tzw. nową umowę społeczną między obywatelami, rządami i biznesami oraz nową wizję edukacji.

 

Panele związane z biznesem zawierają prezentacje na temat wdrażania kapitalizmu interesariuszy, wzmocnienia systemu finansowego i walutowego oraz reorganizacje miast dla przyszłości po COVID-19.

 

W ramach kolejnej kategorii, tj. zdrowie, zebrani skupią się na sposobach walki z chorobą Alzheimera, budowaniu odporności na kryzys systemów opieki zdrowotnej, masowych szczepieniach i regularnych dostawach leków oraz nowej umowie społecznej w zakresie usług medycznych.

 

Ostatni obszar to polityka międzynarodowa, a w jego ramach usłyszeć można będzie o przywróceniu mobilności transgranicznej, ekologicznym handlu, kształtowaniu polityki po pandemii, jak i zresetowaniu obecnej polityki międzynarodowej na rzecz koordynacji wysiłków w walce z koronawirusem i zmianami klimatu.

 

Obecnie odbywa się specjalne wydarzenie na Światowym Forum Ekonomicznym, którego celem, jak deklaruje organizator, jest podjęcie wyzwań związanych z pandemią koronawirusa. Następne wydarzenie odbędzie się w Singapurze w dniach 25-28 maja 2021 roku pod hasłem Przełomowy rok w odbudowie zaufania. Weźmie w nim udział ponad 1500 liderów biznesu, rządów i społeczeństwa obywatelskiego z ponad 70 państw.

 

Źródło: WEF, Twitter
Artur Kruszyna – Poinformowani.pl

Artur Kruszyna

Jak boks to od średniej w górę, jak poglądy to wolnościowe, jak herbata to zielona, jak pisać to o rzeczach interesujących.