Sejm powołał Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich
Sejm RP/YouTube

Sejm powołał Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

  • Dodał: Beata Pożarycka-Pamuła
  • Data publikacji: 21.01.2021, 21:10

Dziś wieczorem, 21 stycznia 2021 r., Sejm podjął uchwałę o powołaniu na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich Piotra Wawrzyka. Wybór nowego RPO musi zatwierdzić Senat. Do tego czasu, zgodnie z przepisami ustawy, funkcję sprawować będzie nadal Adam Bodnar.

 

Przez długi czas jedyną kandydatką była Zuzanna Rudzińska-Bluszcz popierana przez wiele organizacji pozarządowych. Po dwukrotnym odrzuceniu jej kandydatury przez Sejm, do starań o stanowisko dołączyli: Robert Gwiazdowski - wspólny kandydat PSL i Konfederacji oraz Piotr Wawrzyk – poseł i wiceminister spraw zagranicznych z PiS. Senacka Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała jedynie kandydaturę Piotra Wawrzyka. Poseł PiS pytany na posiedzeniu o jego związki z partią przekonywał, że jako RPO będzie apolityczny.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem reprezentującym interesy obywateli w sporach z państwem. Osoba powoływana na to stanowisko, oprócz wymogu obywatelstwa polskiego, powinna wyróżniać się wiedzą prawniczą, doświadczeniem zawodowym, a także wysokim autorytetem ze względu na walory moralne i wrażliwość społeczną.

 

Sejm w końcu podjął stosowną uchwałę. Teraz Marszałek Sejmu przekaże ją Marszałkowi Senatu. Na wyrażenie zgody na powołanie danej osoby na ten urząd przez Senat przewidziany jest miesiąc. Jeśli Senat nie wyrazi stosownej zgody, wówczas Sejm będzie musiał powołać inną osobę.

 

Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania:

 

Robert Gwiazdowski

Głosowało: 448 posłów

Większość bezwzględna: 225

Za: 38

Przeciw: 383

Wstrzymało się: 27

 

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Głosowało: 453 posłów

Większość bezwzględna: 228

Za: 204

Przeciw: 247

Wstrzymało się: 3

 

Piotr Wawrzyk

Głosowało: 453 posłów

Większość bezwzględna: 228

Za: 233

Przeciw: 219

Wstrzymało się: 1

 

Źródło: sejm.gov.pl, senat.gov.pl