Pierwsze decyzje prezydenta Bidena

 • Dodał: Alex Lechowicz
 • Data publikacji: 21.01.2021, 11:45

Prezydent Biden podjął pierwsze kluczowe decyzje, m.in.: związane z powrotem USA do porozumienia klimatycznego czy Światowej Organizacji Zdrowia. Aż dziewięć z siedemnastu aktów wykonawczych dotyczyło odwrócenia rozporządzeń Trumpa.

 

Niedługo po inauguracji prezydent podpisał mnóstwo aktów wykonawczych, memorandum i dyrektyw dla agencji. Najistotniejsze są dla niego kroki, które istotnie wpłyną na zwalczanie pandemii COVID-19 i cofną decyzje byłego prezydenta Trumpa.

 

- Nie ma lepszej pory, żeby zacząć, niż dzisiaj. Zacznę od dotrzymania obietnic, które złożyłem Amerykanom - zwrócił się Biden do dziennikarzy w Gabinecie Owalnym.

 

W sumie Joe Biden podpisał 17 aktów wykonawczych:

 1. Cofnięcie decyzji Trumpa dot. wyjścia USA ze Światowej Organizacji Zdrowia;
 2. Powrót USA do porozumienia klimatycznego zawartego w Paryżu w 2015;
 3. Powołanie koordynatora do spraw COVID-19, by ten mógł nadzorować działania Białego Domu w zakresie dystrybucji szczepionek i materiałów medycznych;
 4. Wstrzymanie sztandarowej obietnicy Trumpa, czyli budowy muru na granicy z Meksykiem i zakończenie stanu wyjątkowego w zakresie jego budowy;
 5. Nakaz noszenia maseczek w budynkach federalnych i w trakcie podróży między stanami;
 6. Zniesienie zakazu wjazdu do USA obywateli państw muzułmańskich, tj. Irak, Iran, Syria, Sudan, Libia, Jemen, Somalia;
 7. Wstrzymanie aktu Trumpa odnośnie surowej egzekucji przepisów migracyjnych na granicach;
 8. Wycofanie decyzji odnośnie cofnięcia ochrony osób bez dokumentów, które przybyły do Stanów Zjednoczonych jako dzieci;
 9. Zlecenie dyrektorowi Biura Zarządzania i Budżetu opracowanie zaleceń dotyczących unowocześnienia przeglądu regulacyjnego i cofnięcie procesu zatwierdzania przez Trumpa;
 10. Uwzględnienie osób, które nie są obywatelami USA, a mieszkają w kraju, w powszechnym spisie ludności;
 11. Wycofanie zgody dla rurociągu Keystone XL, któremu prezydent Biden stanowczo się sprzeciwił;
 12. Prezydentowi zależy na zapobieganiu dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na orientację seksualną bądź tożsamość płciową, co zapisano w kolejnym akcie wykonawczym;
 13. Do 30 września br. Biden przedłużył funkcjonująca przerwę w spłacie kredytów studenckich i odsetek dla Amerykanów, którzy je posiadają co najmniej do daty przedłużenia;
 14. Przedłuża również istniejące ogólnokrajowe moratorium na eksmisje i przejęcia nieruchomości co najmniej do 31 marca br.
 15. Wstrzymuje deportacje Liberyjczyków do 30 czerwca 2022 r.
 16. Obliguje osoby mianowane na stanowiska kierownicze w sądownictwie, by podpisały zobowiązanie etyczne zabraniające im działania w interesie osobistym oraz wymagające od nich utrzymania niezależności Departamentu Sprawiedliwości;
 17. Wydano również nakaz rozwiązania komisji 1776, czyli zespołu powołanego przez prezydenta Trumpa jako wyraz sprzeciwu wobec szkół stosujących dokładniejszy program nauczania historii o niewolnictwie w USA.

Prezydent przedstawił również plan działania na najbliższe dni, w trakcie których zajmie się pandemią COVID-19, kwestiami gospodarczymi, klimatycznymi czy tematem opieki zdrowotnej. Potwierdził on również, że otrzymał życzliwy list od Donalda Trumpa, jednak ocenił jego istotę jako głęboko prywatną dla obu prezydentów, w związku z czym nie komentował jego treści.

Źródło: ABC News
Alex Lechowicz – Poinformowani.pl

Alex Lechowicz

Samorządowiec na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, student, aktywista i działacz społeczny. Pasjonat amerykańskiej administracji i kultury Stanów Zjednoczonych.