„Paszport osoby zaszczepionej” - czy będzie miał wpływ na podróżowanie?
rauschenberger/pixabay.com

„Paszport osoby zaszczepionej” - czy będzie miał wpływ na podróżowanie?

  • Data publikacji: 14.01.2021, 11:50

Wiceminister zdrowia Anna Goławska poinformowała, że osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 otrzymają dokument potwierdzający w postaci kodu QR. Warunkiem jest przyjęcie dwóch dawek leku. Status osoby zaszczepionej został ujęty w Narodowym Programie Szczepień, który w formie uchwały przyjęto 15 grudnia ubiegłego roku. Podobne dokumenty będą funkcjonować w innych państwach. Obecnie w większości krajów trwa debata o ich wpływie na swobodę podróżowania.

 

- Po zaszczepieniu potwierdzenie przyjdzie w postaci kodu QR, który można pobrać z osobistego konta e-rządu lub publicznego systemu opieki zdrowotnej.  W przypadku, gdy nie jest to możliwe, wydruk zostanie również udostępniony w punkcie szczepień - powiedziała Goławska.


- Kod będzie tzw. paszportem osoby zaszczepionej, który będzie potwierdzał, że osoba ta została zaszczepiona i może korzystać z uprawnień przysługujących zaszczepionym - dodała.

Pomysł został uwzględniony w grudniu w Krajowym Programie Szczepień dla Polski. Status osoby zaszczepionej ma skutkować szeregiem przywilejów, takich jak: możliwość korzystania z usług zdrowotnych w publicznej służbie zdrowia bez dodatkowych testów, pominięcie w limitach spotkań towarzyskich oraz brak kwarantanny mimo kontaktu z osobą zakażoną.

 

Przypomnijmy, że wiele krajów zdecydowało się, bądź rozważa podobne działania. Zwłaszcza w perspektywie wznowienia ruchu transgranicznego. Jaskrawym przykładem jest Grecja, której premier Kyriakos Mitsotakis zwrócił się do szefowej Komisji Europejskiej z propozycją, aby stworzyć wspólny certyfikat szczepień. Miałby on być ważny w całej Unii Europejskiej i pozwolić osobom zaszczepionym na podróżowanie bez żadnych obostrzeń z tym związanych.

– Szczepienia nie będą obowiązkowe, ale uważam, że osoby zaszczepione powinny podróżować bez żadnych restrykcji. Powinniśmy jak najszybciej osiągnąć porozumienie dotyczące formy takich certyfikatów, tak aby mogły być akceptowane przez wszystkie kraje członkowskie UE – powiedział Mitsorakis.

Podobne rozwiązanie w tej sprawie zapowiadała Belgia, opowiadająca się za weryfikowaniem statusu szczepień na poziomie UE, a nawet globalnym. Spoza Europy wyraźne stanowisko w tej sprawie przedstawił Izrael, który idzie o krok dalej i osobom zaszczepionym, ale również i ozdrowieńcom, chce udostępnić dokument zwalniający z wielu obostrzeń - od kwarantanny po możliwość pełnego korzystania z galerii handlowych, restauracji i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

 

Paszporty, nad którymi trwają dyskusje, mają gromadzić dane na temat zdrowia. Miałyby być tym, co Międzynarodowa Książeczka Szczepień, tyle że w wersji rozszerzonej, dostępnej w formie elektronicznej. Posiadałyby adnotacje na temat pozytywnych i negatywnych wyników testów w kierunku koronawirusa oraz informacje na temat przebiegu szczepień. Pojawiły się głosy pierwszych linii lotniczych, które chcą obsługiwać tylko osoby zaszczepione. Wśród nich jest Qantas, narodowa linia lotnicza Australii.

 

Przeciwnicy tego typu programów argumentują, że „paszporty szczepień” zagroziłyby podstawowym prawom Europejczyków, dzieląc ludzi na kategorie według stanu ich zdrowia, ograniczając tym samym dostęp do wszelkiego rodzaju usług publicznych, osobom niezaszczepionym.

- Stawia zasadnicze pytania dotyczące ochrony prywatności danych i praw człowieka. stworzą nowe rozróżnienie między jednostkami na podstawie ich stanu zdrowia, które można następnie wykorzystać do określenia zakresu wolności i praw, z których mogą korzystać - stwierdziła Anna Beduschi, naukowiec z Exeter University.

We Francji pomysł takich rozwiązań został skrytykowany przez przedstawicieli prawicowej partii Le Rassemblement National. Jako negatywny i niedopuszczalnie ograniczający wolność ludzi. Podobne głosy dochodzą z Rumunii, gdzie stwierdzono, że ​​świadectwo szczepienia musi być używane ze względów medycznych, a nie w celach turystycznych. 

 

Źródło: euractiv.com, politico.eu, fly4free.pl