Maroš Šefčovič odpowiadał na pytania polskich senatorów
Pietro Naj-Oleari/ WikimediaCommons

Maroš Šefčovič odpowiadał na pytania polskich senatorów

  • Dodał: Beata Pożarycka-Pamuła
  • Data publikacji: 14.01.2021, 13:08

13 stycznia 2021 r. polscy senatorowie spotkali się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem, odpowiedzialnym za stosunki międzyinstytucjonalne i prognozowanie. Polski Senat był pierwszym organem, któremu wiceprzewodniczący bezpośrednio zaprezentował nowy program Komisji Europejskiej. Spotkanie odbyło się online.

 

Program Komisji Europejskiej na 2021 r.

 

Najważniejszym celem programu Komisji Europejskiej jest przeciwdziałanie skutkom COVID-19 i szybki powrót do normalnego funkcjonowania społeczeństw. Šefčovič zaznaczył, że Unia powinna przygotować się do wyzwań związanych ze zmianami klimatu, gwałtownym rozwojem technologii cyfrowych oraz zmieniającą się geopolityką. KE chce promować na świecie demokrację, uczciwe i wolne wybory, a także pracować nad wzmocnieniem wolności mediów i walką z dezinformacją. - Demokracja jest pod presją, musimy ciężko pracować nad jej promowaniem – zaalarmował Šefčovič.

 

Polska jednym z największych beneficjentów unijnych środków

 

Przyjęte wieloletnie ramy finansowe UE mają sprawić, że w puli znajdą się ogromne kwoty, które Unia chce zainwestować w najnowsze technologie. Europejski Plan Odbudowy ma poprawić kondycję gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa, a także uczynić Europę bardziej nowoczesną i konkurencyjną.

 

Jednym z największych beneficjentów tych środków będzie Polska, która, jak wyraził przekonanie wiceprzewodniczący KE, sprosta wyzwaniom XXI wieku i wykorzysta te środki w mądry sposób. Polska dostanie około 57 mld euro. Środki te należy przeznaczyć na konkretne inwestycje, wpisujące się w obszary ważne dla wspólnoty europejskiej. Te obszary to: innowacyjność, edukacja, cyfryzacja, rynek pracy, spójność terytorialna, zrównoważony transport, redukcja ubóstwa i wykluczenia społecznego, zdrowie oraz transformacja energetyczna.

 

Aby jak najszybciej uruchomić unijne środki, wszystkie państwa członkowskie muszą jak najszybciej ratyfikować decyzje w sprawie zasobów własnych.

 

Unia pomoże Ukrainie w szczepieniach przeciw COVID-19

 

Maroš Šefčovič odpowiadając na pytanie wicemarszałka Bogdana Borusewicza o ewentualną pomoc Ukrainie w szczepieniach przeciw COVID-19, zadeklarował, że Unia jest gotowa pomóc. Jak zapewnił, jest możliwe, że kraje członkowskie będą miały więcej szczepionek, niż potrzebują. - Rozmawiamy, aby tym nadmiarem móc podzielić się właśnie z Ukrainą i krajami Zachodnich Bałkanów – zaręczył komisarz.

 

Graniczny podatek węglowy zostanie wprowadzony

 

Wiceprzewodniczący KE, odpowiadając na pytanie senatora Stanisława Gawłowskiego o unijną politykę klimatyczną, przypomniał o planach wprowadzenia granicznego podatku węglowego (CBAM). Podatek ten, ma być pobierany na granicach państw UE od towarów importowanych, których produkcja wiąże się z emisją CO2. Ma to zapobiec ucieczce emisji dwutlenku węgla poza Unię. Zdaniem Šefčoviča, rozwiązanie to uchroni przed nieuczciwą konkurencją firm. Jak potwierdził, KE planuje różne mechanizmy osłonowe, które pomogą chronić regiony dotknięte projektowaną transformacją i odchodzeniem od tradycyjnego modelu energetycznego. - Polska będzie głównym beneficjentem pomocy dla ludzi, którzy pracują w tradycyjnych sektorach – zapewnił.

 

Źródło: senat.gov.pl, funduszeeuropejskie.gov.pl