Komisja Śledcza ds. wyłudzeń VAT-u powołana
Piotr Waglowski, Wikimedia

Komisja Śledcza ds. wyłudzeń VAT-u powołana

  • Dodał: Mikołaj Wolanin
  • Data publikacji: 05.07.2018, 22:05

Chwilę temu Sejm podjął uchwałę powołującą Komisję Śledczą do spraw wyłudzeń VAT-u. Jaki okres zbada nowo utworzone ciało? Ile miliardów złotych mogła stracić Polska? Jak na tę kwestię zapatruje się Najwyższa Izba Kontroli? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w artykule.

 

6 kwietnia br. do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt uchwały podpisany przez członków klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów, i instytucji publicznych w zakresie zapewniania dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. Projekt zakłada, że Komisja zajmować się będzie ewentualnymi zaniedbaniami występującymi od grudnia 2007 do listopada 2015 roku. Otrzymawszy 2475 numer druku, dokument został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

 

Opisując proces legislacyjny tegoż aktu, nie możemy pominąć drugiego, wniesionego już we wrześniu ubiegłego roku przez posłów Kukiz'15. Dotyczył on tej samej materii. Okres badania prawidłowości działań był jednak nieco inny – rozpoczynał się w 2007 r. i trwał cały czas. Jak można łatwo zauważyć, obejmował on również część rządów Prawa i Sprawiedliwości. Komisja Ustawodawcza, rozpatrując oba druki podczas swojego posiedzenia, debatowała nad ich połączeniem. Pomysł ten został jednak odrzucony.

 

14 czerwca miało miejsce drugie czytanie projektu. Wiele z wygłaszanych przez kluby i koło oświadczeń zawierało informację mówiącą o tym, że okres badania ewentualnych zaniedbań w kwestii VAT-u i podatku akcyzowego jest zdecydowanie za krótki i powinien obejmować również kolejne, po listopadzie 2015 roku, miesiące. Dlatego też posłowie wnieśli do druku 8 poprawek. Dziś Sejm przeprowadził głosowanie nad aktem, odrzucając wszystkie propozycje zmian w treści dokumentu. Komisja została jednak powołana, a uchwałę podjęto 390 głosami za przy 3 przeciwnych oraz 4 wstrzymujących się.

 

W uzasadnieniu aktu przeczytać można, że jeszcze w 2007 r. luka dochodów z podatku VAT wynosiła około 8,8% i od tego momentu zaczęła rosnąć, dochodząc do około 26% w roku 2015, a dopiero zmiana rządu w tymże roku przyniosła odwrócenie się trendu, dzięki czemu obecna luka dochodów utrzymuje się na poziomie około 15%, co nie wykracza poza średnią unijną. Analitycy podają, iż w przeliczeniu na złotówki, manko to było równe około 250 miliardów złotych. 

 

W czerwcu Najwyższa Izba Kontroli wydała raport, w którym stwierdza, że VAT ściągany jest coraz lepiej. Dochody z tego podatku w 2017 r. były aż o 24% (30 mld zł) wyższe niż w roku ubiegłym. Dokument jednak przypomina o sytuacji mającej miejsce wcześniej, mówiąc: "W latach 2013-2015 zjawisko wyłudzania VAT występowało na szeroką skalę. Nasiliło się wykorzystywanie fikcyjnych faktur. Groźne były także tzw. karuzele podatkowe, czyli tworzone przez oszustów struktury pozorujące przepływ towarów pomiędzy państwami Unii Europejskiej, służące wyłudzeniu podatku VAT. Administracja podatkowa i skarbowa nie była wówczas wystarczająco skuteczna w zwalczaniu oszustw związanych z VAT". Izba zwróciła również uwagę na to, że Ministerstwo Finansów "konsekwentnie wdrażało zmiany legislacyjne i organizacyjne mające przeciwdziałać wyłudzeniom podatku od towarów i usług".

Mikołaj Wolanin – Poinformowani.pl

Mikołaj Wolanin

Urodzony w 2002 roku. Marszałek XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Składane przez niego wnioski, petycje i projekty aktów prawnych oraz wygłaszane wypowiedzi opisywane są na stronie https://mwolanin.pl. Interesuje się polityką i historią oraz kulturą dwudziestolecia międzywojennego. Były redaktor naczelny gazety „Rycerstwo” oraz portalu "Młodzi w Polityce". Założyciel, a także redaktor prowadzący czasopisma „Kongresy”. Członek Zarządu Krajowego i koordynator woj. wielkopolskiego Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej.