ABW chce śledzić zapisy z kamer w warszawskich tramwajach
Tramwaje Warszawskie / YouTube screenshot

ABW chce śledzić zapisy z kamer w warszawskich tramwajach

  • Dodał: Beata Pożarycka-Pamuła
  • Data publikacji: 12.01.2021, 14:30

ABW chce uzyskać stały dostęp do kamer rejestrujących obrazy z wnętrza wszystkich stołecznych tramwai. - Dane z kamer w tramwajach służby specjalne mogłyby zbierać wyłącznie, gdy jest to absolutnie niezbędne, a nie dla wygody agentów - apeluje Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służba specjalna powołana do ochrony porządku konstytucyjnego RP, w piśmie skierowanym do Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. zwróciła się z żądaniem dostępu do kamer CCTV oraz danych generowanych przez inne systemy teleinformatyczne będące w dyspozycji spółki.

 

Żądanie to budzi zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który wskazuje na fakt, iż takie działania mogą ograniczać prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych obywateli.

 

Z pisma nie wynika jednak ani podstawa żądania dostępu do kamer monitoringu wizyjnego ani cel, jakiemu miałby służyć dostęp do danych z kamer i innych systemów - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Bodnar prosi także o informacje czy podobne podania zostały skierowane do przewoźników w innych miastach oraz czy ABW posiada już dostęp do monitoringu wizyjnego innych podmiotów zewnętrznych, a jeśli tak to w jaki sposób i w jakim celu dane te są wykorzystywane.

 

Dane osobowe a tajne działania służb

Analizowanie zapisów kamer stanowi przetwarzanie danych osobowych. Potwierdzenie takiego stanowiska znajdziemy w Wytycznych 3/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych za pomocą urządzeń wideo Europejskiej Rady Ochrony Danych. Według tego dokumentu osoba, której dotyczą informacje ma prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy i w jaki sposób przetwarzane są jej dane.

 

Zasada ta nie obowiązuje w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych będących tajnymi i poufnymi działaniami służb, dozwolonymi wyłącznie, gdy do czynienia mamy z najpoważniejszymi z przestępstw. Wówczas służby nie informują zainteresowanego o pracach mających na celu pozyskanie i utrwalenie dowodów, gdyż ich działania mogłyby pozostać nieskuteczne.

 

Możliwość niekontrolowanej inwigilacji

W Polsce nadzór nad czynnościami operacyjnymi sprawują sąd i prokurator. Organy te każdorazowo sprawdzają czy w danym przypadku istnieją stosowne podstawy prawne i faktyczne, by zastosować tajne metody działań głęboko ingerujące w prawo do prywatności. Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił podjąć sprawę z urzędu i wszcząć postępowanie wyjaśniające.

Źródło: rpo.gov.pl, uodo.gov.pl