FRONTEX: nielegalna migracja do UE w ubiegłym roku najniższa od 2013 roku
gov.pl Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska

FRONTEX: nielegalna migracja do UE w ubiegłym roku najniższa od 2013 roku

  • Data publikacji: 09.01.2021, 11:51

Według wstępnych danych zebranych przez Frontex liczba wykrytych przypadków nielegalnego przekraczania granic zewnętrznych UE spadła w ubiegłym roku o 13% do około 124 000, w dużej mierze ze względu na wpływ ograniczeń w związku z COVID-19 wprowadzonych przez różne państwa. Była to najniższa liczba przypadków nielegalnego przekroczenia granicy od 2013 roku.

 

Pomimo wzrostu na początku roku, na wschodniośródziemnomorskim szlaku migracyjnym ostatecznie odnotowano największy spadek liczby przybywających migrantów, która spadła o ponad trzy czwarte do około 20 000. Liczba nielegalnych przekroczeń granicy w zachodniej części regionu śródziemnomorskiego spadła o 29 % do około 17 000.

 

W międzyczasie Wyspy Kanaryjskie doświadczyły rekordowej liczby przyjazdów migrantów w 2020 r., głównie w wyniku znacznego wzrostu w ostatnich czterech miesiącach roku. W sumie na zachodnioafrykańskim szlaku migracyjnym wykryto ponad 22 600 nielegalnych przekroczeń granicy, osiem razy więcej niż w roku poprzednim. Była to największa liczba od czasu, gdy Frontex rozpoczął gromadzenie danych w 2009 roku.  Przemytnicy często korzystali z dużych statków rybackich zdolnych do przewożenia większej liczby osób, które wypływały z krajów Afryki Zachodniej, takich jak Mauretania, Senegal i Gambia.

 

Więcej migrantów wybrało również szlak środkowego wybrzeża Morza Śródziemnego. Pomimo znacznego wzrostu liczby wyjazdów z Tunezji, nieco więcej nielegalnych migrantów wykrytych na tej trasie wyjechało z Libii. Ogółem liczba nielegalnych imigrantów przybyłych w rejonie środkowej części Morza Śródziemnego wzrosła prawie trzykrotnie, do ponad 35 600, co czyni ją najbardziej aktywną trasą migracyjną do Europy.

 

Liczba nielegalnych migrantów na trasie przez Bałkany Zachodnie wzrosła o ponad trzy czwarte do około 27 000.

 

Spadł również udział dzieci wykrytych w ubiegłym roku. W 2020 roku mniej więcej co dziesiąty migrant miał mniej niż 18 lat w porównaniu z 23% w 2019 roku.

 

Najczęściej zgłaszanymi narodowościami w 2020 roku pozostali Syryjczycy, a następnie Marokańczycy, Tunezyjczycy i Algierczycy.

Źródło: frontex.europa.eu