Przedłużony areszt dla Ireneusza M.
Quince Media

Przedłużony areszt dla Ireneusza M.

  • Dodał: Karol Truszkowski
  • Data publikacji: 22.08.2020, 13:59

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 20 sierpnia 2020 roku uwzględnił zażalenie prokuratora Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu i przedłużył tymczasowe aresztowanie wobec Ireneusza M. oskarżonego m.in. o popełnienie w nocy z 31 grudnia 1996 roku na 1 stycznia 1997 roku w Miłoszycach zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem małoletniej Małgorzaty K. i jej zabójstwa.

 

Sąd Apelacyjny rozpoznał zażalenie prokuratora na postanowienie Sądu Apelacyjnego z 11 sierpnia 2020 roku odmawiające uwzględnienia wniosku Sądu Okręgowego we Wrocławiu o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania wobec Ireneusza M. W wyniku zażalenia wniesionego przez prokuratora Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, orzekający w składzie 3-osobowym, zmienił zaskarżone postanowienie przedłużając tymczasowe aresztowanie wobec oskarżonego Ireneusza M. do 31 października 2020 roku.

 

Sąd Apelacyjny w całości podzielił przedstawioną w zażaleniu prokuratora argumentację, przemawiającą za koniecznością dalszego stosowania tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego, celem zabezpieczenia postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu.

 

W szczególności Sąd w pełni podzielił stanowisko prokuratora, że zgromadzony w niniejszej sprawie materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo sprawstwa Ireneusza M. w zakresie zarzucanych mu czynów, a z uwagi na drastyczne ich okoliczności i dotychczasową karalność oskarżonego zachodzi podstawa do prognozowania, że może mu zostać wymierzona surowa kara pozbawienia wolności. Uchylenie tymczasowego aresztowania wobec oskarżanego może doprowadzić do podejmowania przez niego działań zmierzających do destabilizowania postępowania karnego, w tym ukrywania się lub ucieczki poza granicę kraju. Sąd podzielił również argumentację prokuratora, że tymczasowe aresztowanie oskarżonego uzasadnia również zakończenie (6 września 2020 roku) odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej w innej sprawie. Sąd podzielił argumenty prokuratora, że istnieje uzasadniona obawa, iż Ireneusz M. pozostając na wolności mógłby ponownie popełnić poważane przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu.

Źródło: Prokuratura Krajowa

Karol Truszkowski

Miłośnik geografii, historii XX wieku, ciężkiej muzyki i japońskiej popkultury. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.