Do Sejmu trafiła petycja nt. Halloween

Do Sejmu trafiła petycja nt. Halloween

  • Dodał: Karol Truszkowski
  • Data publikacji: 16.07.2020, 15:48

Anonimowy obywatel złożył do Sejmu petycję nt. obchodzenia Halloween w Polsce. Jednym z pomysłów projektu jest karanie za przebieranie się 31 października za zjawy i inne "straszne postaci". Karze podlegać też mają akty proszenia o cukierki i grożenia psikusami.

 

Z artykułów, które miałyby znaleźć się w ustawie dowiadujemy się m.in.:

 

- Kto w dniu 31 października danego roku kalendarzowego przebiera się za straszną postać, w szczególności za kościotrupa, czarownicę, wampira, diabła lub inną kojarzącą się z piekłem istotę, podlega karze ograniczenia wolności lub aresztu na okres nie krótszy od 15 dni.

 

Kto w dniu 31 października danego roku kalendarzowego sprawując faktyczną opiekę nad dzieckiem zezwala osobie małoletniej na działanie określone w artykule pierwszym, podlega karze aresztu.

 

Kto w dniu 31 października chodzi i puka po mieszkaniach, prosząc o cukierki lub ostrzegając przed popełnieniem złośliwego żartu - podlega karze grzywny w wysokości co najmniej 500 złotych lub karze ograniczenia wolności.

 

Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowień tej ustawy powierza się Policji, Prokuraturze, Sądom oraz specjalnie utworzonym komórkom [każda miałaby liczyć sobie 7 osób - przyp. red.] działającym przy Prokuraturach Okręgowych RP, zwanym dalej komórkami Komisji ds. wykonywania postanowień ustawy o wspieraniu tradycji narodowych RP (dalej jako: Komisja).

 

W uzasadnieniu czytamy m.in., że dla pogan z rozmaitych kręgów kulturowych Halloween czy też nasze swojskie „dziady” nie miały charakteru niewinnej zabawy, ale były wyrazem ich wierzeń religijnych. Chrześcijanie, świętując Wszystkich Świętych, wyrażają swą zupełnie niepogańską wiarę w Boga, który chce przyjaźni z człowiekiem.

 

Dziennik Rzeczpospolita wskazuje, że Elżbieta Witek nadała bieg petycji. Posłowie będą musieli się nad nią pochylić z powagą, a wcześniej zaopiniują ją eksperci z Biura Analiz Sejmowych.

Karol Truszkowski

Miłośnik geografii, historii XX wieku, ciężkiej muzyki i japońskiej popkultury. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.