Prezydent Duda podpisał ustawę antyprzemocową

Prezydent Duda podpisał ustawę antyprzemocową

  • Dodał: Adrianna Zawadzka
  • Data publikacji: 20.05.2020, 22:10

Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę ustawę antyprzemocową. Ma ona na celu m.in. natychmiastowe izolowanie sprawców przemocy domowej od ich ofiar. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od ich ogłoszenia.  

 

Podpisana ustawa zakłada, że sprawca przemocy domowej będzie musiał opuścić wspólnie zajmowane z ofiarą mieszkanie. Może też otrzymać zakaz zbliżania się do niego. Organy uprzywilejowane do wydawania takich natychmiastowych nakazów to Policja lub Żandarmeria Wojskowa. Będzie on obowiązywał przez 14 dni, jednak może zostać przedłużony na wniosek osoby dotkniętej przemocą.

 

Zarówno nakaz opuszczenia, jak i zakaz zbliżania się, mogą zostać wydane łącznie, nawet wówczas, kiedy osoba sprawująca przemoc nie będzie obecna we wspólnie zamieszkiwanym mieszkaniu.

 

Policja będzie przeprowadzać regularne kontrole, czy osoba ta stosuje się do nałożonych sankcji i nie zamieszkuje lokalu, a także nie zbliża się do niego. Za złamanie nakazu ma grozić areszt, ograniczenie wolności lub grzywna.

 

Nakaz opuszczenia mieszkania będzie egzekwowany również z możliwością użycia środków przymusu, nawet jeśli sprawca będzie twierdził, że nie ma się dokąd udać.

 

Osoba, wobec której zostanie zastosowany nakaz lub zakaz, będzie mogła zaskarżyć decyzję organu wydającego (Policji lub Żandarmerii Wojskowej). Będzie miała na to 3 dni.