Rząd odwołał imprezy masowe
Wikimedia

Rząd odwołał imprezy masowe

  • Dodał: Karol Truszkowski
  • Data publikacji: 10.03.2020, 11:15

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej z udziałem Mateusza Morawieckiego oraz szefów kilku ministerstw ogłoszono, że odwołane w Polsce zostają imprezy masowe. Oto szczegóły.

 

- Obserwując wszystko wokół, czytając zalecenia WHO a także w dyskusjach z wieloma naszymi partnerami: prezydentami, premierami innych państw podejmujemy decyzję, które mają na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Ograniczanie jego skutków społecznych, przede wszystkim dla zdrowia publicznego i tak właśnie dzisiaj, na naszym porannym spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego podjęliśmy decyzję o odwołaniu imprez masowych - powiedział Mateusz Morawiecki.

 

Szef MSWiA Mariusz Kamiński ogłosił, iż imprezy będą odwoływane przez wojewodów w porozumieniu z organizatorami. Niektóre eventy mogłyby się odbywać bez udziału publiczności.

 

Impreza masowa to zgodnie z ustawą taka, która jest organizowana dla co najmniej 1000 osób (lub dla co najmniej 500 osób, jeśli odbywa się w hali; w przypadku imprezy sportowej próg to 300 osób).

 

Należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno-rozrywkową i masową imprezę sportową, w tym mecze piłki nożnej, z wyjątkiem imprez:

  1. organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
  2. organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami,
  3. organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
  4. sportowych organizowanych dla sportowców niepełnosprawnych,
  5. sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym,
  6. zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników.

Karol Truszkowski

Miłośnik geografii, historii XX wieku, ciężkiej muzyki i japońskiej popkultury. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.