MTS wzywa Mjanmę do ochrony Rohindżów przed zbrodnią ludobójstwa
Wikipedia

MTS wzywa Mjanmę do ochrony Rohindżów przed zbrodnią ludobójstwa

  • Dodał: Adam Maternik
  • Data publikacji: 23.01.2020, 15:23

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze wezwał władze Mjanmy do podjęcia pilnych środków w celu ochrony muzułmańskiej grupy etnicznej Rohindża.

 

Według MTS Mjanma musi podjąć wszelkie środki, aby zapobiec czynom niezgodnym z Konwencją ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z roku 1948. W ocenie trybunału Rohindżowie są nadal „poważnie zagrożeni ludobójstwem”.

 

Władze Mjanmy są zobowiązane wykorzystać swój wpływ na wojsko i inne ugrupowania zbrojne, by te przestały dokonywać aktów przemocy skierowanych przeciwko Rohindżom, które „mają na celu doprowadzenie do fizycznego zniszczenia w całości lub w części”.

 

W ciągu 4 miesięcy od dzisiejszego wyroku rząd Mjanmy jest również zobligowany do przekazania sprawozdania, które będzie przedstawiać, w jakim stopniu zostały podjęte odpowiednie kroki zgodnie z orzeczeniem MTS.

 

Przypomnijmy, iż w grudniu pozew do MTS przeciwko Mjanmie złożyła Gambia, powołując się na prawny obowiązek każdego narodu do zapobiegania zbrodni ludobójstwa. Władze Gambii, składając pozew do sądu międzynarodowego występowały w imieniu 57 państw należących do Organizacji Współpracy Islamskiej. Z przedstawionymi oskarżeniami nie zgadza się rząd Mjanmy, na czele z Aung San Suu Kyi.

 

Rohindżowie to muzułmańska mniejszość etniczna zamieszkująca stan Rakhine. Buddyjska większość w Mjanmie uznaje ich za nielegalnych imigrantów z Bangladeszu, mimo że rodziny członków tej muzułmańskiej mniejszości mieszkają w Mjanmie od pokoleń.

 

W roku 2017 wojska Mjanmy wkroczyły na teren zamieszkiwany przez muzułmanów, paląc wioski, mordując i gwałcąc zbiorowo kobiety. Według raportu ONZ opublikowanego w ubiegłym roku, w wyniku najazdu ponad 700 tys. osób uciekło do sąsiedniego Bangladeszu.

 
Źródło: Reuters

Adam Maternik

Student stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, członek Koła Analiz Międzynarodowych UW oraz młodszy analityk w stowarzyszeniu Demagog. Zainteresowany tematyką dezinformacji oraz siatkówką.